Narodowe Centrum Certyfikacji

REJESTR KWALIFIKOWANYCH USŁUG ZAUFANIA

Narodowy Bank Polski prowadzi rejestr usług zaufania od dnia 1 października 2005r.

cert.gif Plik: NCCert2016.crt - Certyfikat Narodowego Centrum Certyfikacji wystawiony w 2016 r.

cert.gif Plik: NCCert.crt - Certyfikat Narodowego Centrum Certyfikacji wystawiony w 2009 r.

(Odnośnik do rejestru niekwalifikowanych usług zaufania: link)


Wpisy domyślnie uszeregowane pod kątem czasu uzyskania wpisu do rejestru - w kolejności od najwcześniejszego


Lp Nazwa dostawcy Rodzaj świadczonych usług Czas dokonania wpisu
Lp Nazwa dostawcy Rodzaj świadczonych usług Czas dokonania wpisu
1

Unizeto Technologies
Spółka Akcyjna

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów

1 grudnia 2002 r.,godz. 12:00:00
2

Unizeto Technologies
Spółka Akcyjna

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów atrybutów

13 września 2007 r.,godz. 10:00:00

3

Unizeto Technologies
Spółka Akcyjna

Kwalifikowany znacznik czasu

24 stycznia 2003 r., godz. 12:00:00

4

Unizeto Technologies
Spółka Akcyjna

Weryfikowanie statusu certyfikatów w trybie on-line

17 października 2006 r., godz. 12:00:00

5

Unizeto Technologies
Spółka Akcyjna

Walidacja danych

17 października 2006 r., godz. 12:00:00

6

Unizeto Technologies
Spółka Akcyjna

Poświadczenie odbioru i przedłożenia

17 października 2006 r., godz. 12:00:00

7

Unizeto Technologies
Spółka Akcyjna

Poświadczenie depozytowe

5 stycznia 2007 r.,godz. 10:00:00

8

Unizeto Technologies
Spółka Akcyjna

Poświadczenie rejestrowe i repozytoryjne

5 stycznia 2007 r.,godz. 10:00:00

9

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
Spółka Akcyjna

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów

2 lutego 2003 r.,godz. 15:00:00

10

TP INTERNET
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów

14 lutego 2003 r.,godz. 15:30:00

11

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
Spółka Akcyjna

Kwalifikowany znacznik czasu

14 marca 2003 r.,godz. 15:00:00

12

Krajowa Izba Rozliczeniowa
Spółka Akcyjna

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów

21 marca 2003 r., godz. 13:00:00

13

Krajowa Izba Rozliczeniowa
Spółka Akcyjna

Kwalifikowany znacznik czasu

13 września 2005 r., godz. 1:16:00

14

TP Internet
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kwalifikowany znacznik czasu

17 sierpnia 2004 r.,godz. 13:30:00

15

Mobicert
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów

21 września 2009 r.,godz. 11:30:00

16

Safe Technologies
Spółka Akcyjna

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów

21 września 2009 r.,godz. 11:30:00

17

Safe Technologies
Spółka Akcyjna

Poświadczanie ważności certyfikatów

21 września 2009 r.,godz. 11:30:00

18

Safe Technologies
Spółka Akcyjna

Kwalifikowany znacznik czasu

21 września 2009 r.,godz. 11:30:00

19

Enigma Systemy Ochrony Informacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów

04 kwietnia 2011 r.,godz. 15:30:00

20

Enigma Systemy Ochrony Informacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kwalifikowany znacznik czasu

04 kwietnia 2011 r.,godz. 15:30:00

21

Eurocert
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów

30 grudnia 2013 r., godz. 15:30:00

22

Asseco Data Systems
Spółka Akcyjna

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

23

Asseco Data Systems
Spółka Akcyjna

Kwalifikowany znacznik czasu

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

24

Asseco Data Systems
Spółka Akcyjna

Kwalifikowana walidacja podpisu elektronicznego i
pieczęci elektronicznej

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

25

Eurocert
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kwalifikowany znacznik czasu

21 września 2017 r., godz. 14:00:00

26

Krajowa Izba Rozliczeniowa
Spółka Akcyjna

Generowanie i zarządzanie
w imieniu subskrybentów danymi
do składania kwalifikowanych
podpisów elektronicznych

25 czerwca 2019 r., godz. 15:00:00

27

Krajowa Izba Rozliczeniowa
Spółka Akcyjna

Generowanie kwalifikowanych
podpisów elektronicznych w oparciu o
zarządzane w imieniu subskrybenta dane
do składania podpisów elektronicznych

25 czerwca 2019 r., godz. 15:00:00

28

Asseco Data Systems
Spółka Akcyjna

Kwalifikowana usługa konserwacji kwalifikowanych
podpisów i pieczęci elektronicznych

04 kwietnia 2021 r., godz. 13:15:00