REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA DOSTAWCY

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu: 20 (dwudziesty) 21 marca 2024 11:00:00 -
2. Rodzaj dostawcy: kwalifikowany 21 marca 2024 11:00:00-
3.

Firma (nazwa dostawcy):

Autenti Sp. z o.o.

21 marca 2024 11:00:00

-

4.

Dane adresowe:

ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań

21 marca 2024 11:00:00

-
5.

Numer KRS:

0000436998

21 marca 2024 11:00:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej dostawcy 7831693251 21 marca 2024 11:00:00 -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka oraz deklaracja postępowania dla Kwalifikowanej Usługi Zaufania Rejestrowanych Doręczeń Elektronicznych wersja 1.0”

21 marca 2024 11:00:00

-

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Usługa kwalifikowanego rejestrowanego doręczenia elektronicznego

21 marca 2024 11:00:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

21 marca 2024 r.

 

-
10. Informacja o wystawionych certyfikatach dostawcy usług zaufania.

Autenti_QERDS_2024.crt

21 marca 2024 11:00:00

-

11.

Nazwa zakładu ubezpieczeń, z którym podmiot zawarł umowę ubezpieczeniową:

12.

Okres na jaki została zawarta umowa ubezpieczeniowa:

-
13.

Suma ubezpieczenia:

-
14.

Informacje o zamiarze zaprzestania działalności:

- - -
15.

Informacja o likwidacji dostawcy wraz z datą:

- - -
16.

Informacja o upadłości dostawcy wraz z datą:

- - -
17.

Data wykreślenia z rejestru:

-

-

-
18.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

20 marca 2024 11:00:00

-