REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA USŁUGI ZAUFANIA

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu:8(ósmy)21 września 2009r.,godz. 11:30:00 -
2. Rodzaj usługi zaufania: kwalifikowana 21 września 2009r.,godz. 11:30:00 -
3.

Firma (nazwa dostawcy):

MOBICERT Sp. z o.o.

21 września 2009r.,godz. 11:30:00

-

4.

Dane adresowe:

31-503 Kraków, ul. Lubicz 27


31-027 Kraków, ul.Mikołajska 11 lok. 11


30-319 Kraków, ul.Rynek Dębnicki 6/1


30-319 Kraków, Al. 3 Maja 9

21 września 2009r.,godz. 11:30:00


09 października 2009r.,godz.15:30:00


02 kwietnia 2010 r., godz. 10:30:00


25 października 2012r.,godz.12:00:00

-
5.

Numer KRS:

0000315031

21 września 2009r.,godz. 11:30:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej dostawcy 6751399572 21 września 2009r.,godz. 11:30:00 -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka Certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów - wersja 1.0

21 września 2009r.,godz. 11:30:00

-

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów

21 września 2009r.,godz. 11:30:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

21 września 2009r.

21 września 2009r.,godz. 11:30:00

-
10. Informacja o wystawionych certyfikatach dostawcy usług zaufania.

Mobicert.crt (unieważnione)

Mobicert_2013.crt (unieważnione)

09 października 2009r.,godz.15:30:00

01 lutego 2013 r.,godz.12:00:00

unieważnione

unieważnione

11.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

07 października 2016 r.,

-