REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA USŁUGI ZAUFANIA

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu:13 (trzynasty)30 grudnia 2013r.,godz. 15:30:00 -
2. Rodzaj usługi zaufania: kwalifikowana 30 grudnia 2013r.,godz. 15:30:00 -
3.

Firma (nazwa dostawcy):

EuroCert Sp. z. o.o.

30 grudnia 2013r.,godz. 15:30:00

-

4.

Dane adresowe:

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 23

02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 23 C/116

02-884 Warszawa, ul. Puławska 474

30 grudnia 2013r.,godz. 15:30:00

10 listopada 2015r.,godz. 12:00:00

10 lutego 2016r.,godz. 11:00:00

nieaktualne

nieaktualne

-
5.

Numer KRS:

0000408592

30 grudnia 2013r.,godz. 15:30:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej dostawcy 9512352379 30 grudnia 2013r.,godz. 15:30:00 -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka Certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wersja 1.1

Polityka Certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wersja 1.2

Polityka Certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wersja 1.3

Polityka Certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wersja 2.0

Polityka Certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wersja 3.0

Polityka Certyfikacji i Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług Zaufania EuroCert Wersja 1.

Polityka Certyfikacji i Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług Zaufania EuroCert Wersja 3.

Polityka Certyfikacji i Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług Zaufania EuroCert Wersja 3.1

30 grudnia 2013r.,godz. 15:30:00

02 kwietnia 2015r.,godz. 13:00:00

10 lutego 2016r.,godz. 11:00:00

03 lipca 2017r.,godz. 12:00:00

20 listopada 2017r.,godz. 15:30:00

01 października 2018r.,godz. 15:30:00


01 października 2019r.,godz. 10:30:00


07 maja 2020r.,godz. 12:50:00

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne


nieaktualne

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów

30 grudnia 2013r.,godz. 15:30:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

30 grudnia 2013r.

30 grudnia 2013r.,godz. 15:30:00

-
10. Informacja o wystawionych certyfikatach dostawcy usług zaufania.

EuroCert_QCA_2014.crt

EuroCert_QCA1_2017.crt

EuroCert_QCA2_2017.crt

EuroCert_QCA3_2017.crt

EuroCert_QCA_2022.crt

15 stycznia 2014r., godz. 14:00:00

15 lutego 2017r., godz. 12:00:00

15 lutego 2017r., godz. 12:00:00

16 marca 2017r., godz. 09:00:00

16 luty 2022 r., godz. 12:00:00

-

11.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

07 października 2016 r.,

-
12.

Uwagi:

Usługa wydawania kwalifikowanych certifikatów obejmuje:

1. Wydawanie kwalifikowanych certifikatów podpisu elektronicznego

2. Wydawanie kwalifikowanych certifikatów pieczęci elektronicznej

3. Wydawanie kwalifikowanych certifikatów uwierzytelnienia witryn internetowych

4. Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów serwerowego podpisu elektronicznego

5. Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów serwerowej pieczęci elektronicznej

01 października 2018 r.,01 października 2019 r.,


07 maja 2020r.,godz. 12:50:00


07 maja 2020r.,godz. 12:50:00

-