Narodowe Centrum Certyfikacji

Kontakt

Narodowe Centrum Certyfikacji

Narodowy Bank Polski

http://www.nccert.pl

e-mail: nccert@nccert.pl

Narodowe Centrum Certyfikacji nie wydaje kwalifikowanych certyfikatów, w szczególności kwalifikowanych certyfikatów, które mogłyby być wykorzystywane w systemie Płatnik.

Obecnie usługi zaufania (w szczególności wydawanie kwalifikowanych certyfikatów), świadczą następujące firmy (kwalifikowani dostawcy usług zaufania), które poniżej wymieniamy w porządku alfabetycznym:

Kwalifikowani dostawcy usług zaufania

Archiwum | Mapa strony | Kontakt