REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA USŁUGI ZAUFANIA

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu:9(dziewiąty)21 września 2009r.,godz. 11:30:00 -
2.Rodzaj usługi zaufania: kwalifikowana 21 września 2009r.,godz. 11:30:00 -
3.

Firma (nazwa dostawcy):

SAFE TECHNOLOGIES S.A.

21 września 2009r.,godz. 11:30:00

-

4.

Dane adresowe:

05-090 Raszyn, Al Krakowska 20A

21 września 2009r.,godz. 11:30:00

-
5.

Numer KRS:

0000295624

21 września 2009r.,godz. 11:30:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej dostawcy 5261029614 21 września 2009r.,godz. 11:30:00 -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka Certyfikacji dla certyfikatów kwalifikowanych - wersja 1.2


Polityka Certyfikacji dla certyfikatów kwalifikowanych - wersja 1.21


Polityka Certyfikacji dla certyfikatów kwalifikowanych - wersja 1.22


Polityka Certyfikacji dla certyfikatów kwalifikowanych - wersja 1.23

21 września 2009r.,godz. 11:30:00


16 lutego 2010r.,godz. 11:30:00


09 kwietnia 2010r.,godz. 10:00:00


21 września 2010r.,godz. 13:00:00

nieaktualne


nieaktualne


nieaktualne

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Kwalifikowany znacznik czasu

21 września 2009r.,godz. 11:30:00 -
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

21 września 2009r

21 września 2009r.,godz. 11:30:00

-
10. Informacja o wystawionych certyfikatach dostawcy usług zaufania.

CENCERT QTSA.crt (unieważnione)

CENCERT QTSA1.crt (pobierz do weryfikacji)

01 grudnia 2009r.,godz. 14:30:00

04 grudnia 2009r.,godz. 13:30:00

unieważnione

11.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

07 października 2016 r.,

-