REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA USŁUGI ZAUFANIA

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu:11(jedenasty)04 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00 -
2. Rodzaj usługi zaufania: kwalifikowana 04 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00 -
3.

Firma (nazwa dostawcy):

ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z. o.o.

04 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00

-

4.

Dane adresowe:

02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 116

04 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00

-
5.

Numer KRS:

0000160395

04 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej dostawcy 5261029614 04 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00 -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka Certyfikacji dla poświadczania ważności kwalifikowanych certyfikatów 2.0


Polityka Certyfikacji dla kwalifikowanego znakowania czasem 2.0


Polityka znakowania czasem i innych kwalifikowanych usług certyfikacyjnych wersja 1.0


Polityka znakowania czasem i innych kwalifikowanych usług certyfikacyjnych wersja 1.1


Polityka dla kwalifikowanych usług zaufania wersja 1.2


Polityka dla kwalifikowanych usług zaufania wersja 1.31


Polityka dla kwalifikowanych usług zaufania wersja 1.4

17 kwietnia 2019r.,godz. 15:30:00


04 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00


23 maja 2012r.,godz. 14:00:00


19 listopada 2014r.,godz. 11:00:00


17 kwietnia 2019r.,godz. 14:30:00


08 grudnia 2021r.,godz. 15:00:00


19 września 2023r.,godz. 12:00:00


nieaktualne


nieaktualne


nieaktualne


nieaktualne


nieaktualne


 

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Kwalifikowana usługa walidacji kwalifikowanych podpisów i pieczęci elektronicznych

19 września 2023r., godz. 12:00:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

04 kwietnia 2011r.

04 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00

-
10. Informacja o wystawionych certyfikatach dostawcy usług zaufania.

CenCert QVAL 2023.crt

19 września 2023r., godz. 12:00:00

-

11.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

07 października 2016 r.,

-