REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA USŁUGI ZAUFANIA

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu: 24 (dwudziesty czwarty) 08 września 2022r.,godz.16:30:00 -
2. Rodzaj usługi zaufania: kwalifikowana 08 września 2022r.,godz.16:30:00-
3.

Firma (nazwa dostawcy):

Poczta Polska S.A.

08 września 2022r.,godz.16:30:00

-

4.

Dane adresowe:

ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

08 września 2022r.,godz.16:30:00

-
5.

Numer KRS:

0000334972

08 września 2022r.,godz.16:30:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej dostawcy 5250007313 08 września 2022r.,godz.16:30:00 -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka świadczenia usługi i deklaracji praktyk dla usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Poczcie Polskiej S.A.,
wprowadzona Uchwałą Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 28 stycznia 2020 r.

Polityka świadczenia usługi i deklaracji praktyk dla usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Poczcie Polskiej S.A.,
wprowadzona Uchwałą Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 29 grudnia 2021 r.

08 września 2022r.,godz.16:30:00

-

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Kwalifikowana Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego.

08 września 2022r.,godz.16:30:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

23 stycznia 2023r.

23 stycznia 2023r. 15:00:00

-
10.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

08 września 2022r.,godz.16:30:00

-