Narodowe Centrum Certyfikacji

Komunikaty 2017

Komunikat z dnia 05 września 2017 r.

Narodowy Bank Polski uprzejmie informuje, iż od dnia 05 września 2017 roku obowiązuje „Polityka certyfikacji Narodowego Centrum Certyfikacji wersja 3.2”. W stosunku do wersji 3.1 w dokumencie uwzględniono zalecenia audytora po przeprowadzonym audycie przez firmę zewnętrzną w b.r.

Aktualna wersja dokumentu dostępna jest pod adresem: http://www.nccert.pl/files/PC_NCCert.pdf


Komunikat z dnia 13 marca 2017 r.

Narodowy Bank Polski uprzejmie informuje, iż od dnia 13 marca 2017 roku obowiązuje „Polityka certyfikacji Narodowego Centrum Certyfikacji wersja 3.1”. W stosunku do wersji 3.0 zmieniono zapisy rozdziału 6.1.5, w wyniku których dopuszczono wykorzystanie algorytmów opartych na krzywych eliptycznych w certyfikatach dostawcy usług zaufania.

Aktualna wersja dokumentu dostępna jest pod adresem: http://www.nccert.pl/files/PC_NCCert.pdf

Kwalifikowani dostawcy usług zaufania