REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA USŁUGI ZAUFANIA

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu:4 (czwarty)14 lutego 2003r.,godz. 15:30:00 -
2. Rodzaj usługi zaufania: kwalifikowana 14 lutego 2003r.,godz. 15:30:00-
3.

Firma (nazwa dostawcy):

TP INTERNET

Spółka zograniczoną odpowiedzialnością

14 lutego 2003r.,godz. 15:30:00

nieaktualne

4.

Dane adresowe:

02-672 Warszawa,ul. Domaniewska 41


02-273 Warszawa ul. Muszkieterów 15A

14 lutego 2003r.,godz. 15:30:00


13 kwietnia 2006 r., godz. 12:00:00

nieaktualne
5.

Numer KRS:

0000043165

14 lutego 2003r.,godz. 15:30:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej dostawcy - - -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka Certyfikacji dla Kwalifikowanych Certyfikatów Centrum Certyfikacji

Signet OID:

{1.3.6.1.4.1.7999.2.300.10.1.1.0}


Polityka Certyfikacji dla Kwalifikowanych Certyfikatów Centrum Certyfikacji

Signet - Wersja 1.1 OID:

{1.3.6.1.4.1.7999.2.300.10.1.1.1}


Polityka certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów Centrum Certyfikacji

Signet, wersja 1.2

14 lutego 2003r.,godz. 15:30:00

9 kwietnia 2003r.,godz. 10:15:00
8 lipca 2003r.,godz. 14:30:00

26 lutego 2006 r., godz. 8:45:00

nieaktualne

nieaktualne

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów

14 lutego 2003r.,godz.15:30:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

14 lutego 2003r.,

14 lutego 2003r.,godz. 15:30:00

-
10. Informacja o wystawionych certyfikatach dostawcy usług zaufania.

cert.gif tpinternet_der.crt (unieważnione)

cert.gif tpinternet_2_pem.crt (unieważnione)

3 kwietnia 2003r.,godz. 10:00:00

30 kwietnia 2003r.,godz. 13:30:00

unieważnione

unieważnione

11.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

07 października 2016 r.,

-