REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA USŁUGI ZAUFANIA

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu:3 (trzeci)14 lutego 2003r.,godz.15:00:00 -
2. Rodzaj usługi zaufania: kwalifikowana 14 lutego 2003r.,godz.15:00:00-
3.

Firma (nazwa dostawcy):

POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Spółka Akcyjna

14 lutego 2003r.,godz.15:00:00

-

4.

Dane adresowe:

00-222 Warszawa, ul. Sanguszki 1

14 lutego 2003r.,godz.15:00:00

-
5.

Numer KRS:

0000062594

14 lutego 2003r.,godz.15:00:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej 5250001090 15 października 2016 r. -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM dla Certyfikatów Kwalifikowanych

OID:{12616111356010110}

Polityka Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM dla Certyfikatów Kwalifikowanych - Wersja 1.1

Polityka Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM dla Certyfikatów Kwalifikowanych - wersja 1.2

Polityka Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM dla Certyfikatów Kwalifikowanych - wersja 1.3

Polityka Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM dla Certyfikatów Kwalifikowanych - wersja 1.4

Polityka Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM dla Certyfikatów Kwalifikowanych - wersja 2.0

Polityka Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM dla Certyfikatów Kwalifikowanych - wersja 3.0

Polityka dla Certyfikatów Kwalifikowanych - SIGILLUM Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej wersja 3.1

OID:1.2.616.1.113725.0.0.0.1

Polityka świadczenia usług zaufania CUZ Sigillum wersja 1.1

Polityka Świadczenia Usług Zaufania CUZ Sigillum wersja 1.2

Polityka Świadczenia Usług Zaufania CUZ Sigillum wersja 1.4

Polityka Świadczenia Usług Zaufania CUZ Sigillum wersja 1.5

Polityka świadczenia usługi doręczenia elektronicznego przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. oraz Deklaracja Praktyk, wersja 1.1

14 lutego 2003r.,godz.15:00:00

9 kwietnia 2003r.,godz. 10:10:00

13 sierpnia 2004r.,godz. 16:00:00

9 grudnia 2005 r., godz. 14:30:00

03 kwietnia 2007 r., godz. 09:30:00

05 sierpnia 2008 r., godz. 09:30:00

12 czerwca 2012 r., godz. 14:30:00

12 czerwca 2015 r., godz. 11:00:00

01 lipca 2016 r., godz. 15:00:00

03 lipca 2017 r., godz. 10:00:00

28 sierpnia 2017 r., godz. 12:00:00

23 września 2019 r., godz. 14:00:00

23 kwietnia 2021 r., godz. 12:00:00

17 sierpnia 2022 r., godz. 10:30:00

29 kwietnia 2024r.,godz. 12:00:00

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Usługa kwalifikowanego rejestrowanego doręczenia elektronicznego

29 kwietnia 2024r.,godz.12:00:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

14 lutego 2003r.,

14 lutego 2003r.,godz.15:00:00

-
10. Informacja o wystawionych certyfikatach dostawcy usług zaufania.

PWPW_QERDS_2024_1.crt

PWPW_QERDS_2024_2.crt

PWPW_QERDS_2024_3.crt

PWPW_QERDS_2024_4.crt

29 kwietnia 2024r.,godz. 12:00:00

29 kwietnia 2024r.,godz. 12:00:00

29 kwietnia 2024r.,godz. 12:00:00

29 kwietnia 2024r.,godz. 12:00:00

-
11.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

07 października 2016 r.,

-
12.

Uwagi:

-

-

-