REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA
KARTA USŁUGI ZAUFANIA

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu:11(jedenasty)04 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00 -
2. Rodzaj usługi zaufania: kwalifikowana 04 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00 -
3.

Firma (nazwa dostawcy):

ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z. o.o.

04 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00

-

4.

Dane adresowe:

02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 116

04 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00

-
5.

Numer KRS:

0000160395

04 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej dostawcy 5261029614 04 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00 -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka Certyfikacji dla certyfikatów kwalifikowanych - wersja 2.0


Polityka Certyfikacji dla certyfikatów kwalifikowanych wersja 2.01


Polityka Certyfikacji dla certyfikatów kwalifikowanych wersja 2.02


Polityka Certyfikacji dla certyfikatów kwalifikowanych wersja 2.1


Polityka Certyfikacji dla certyfikatów kwalifikowanych wersja 2.3


Polityka dla kwalifikowanych usług zaufania wersja 1.2

04 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00


17 stycznia 2012r.,godz. 14:00:00


23 maja 2012r.,godz. 14:00:00


19 listopada 2014r.,godz. 11:00:00


16 stycznia 2017r.,godz. 11:00:00


17 kwietnia 2019r.,godz. 15:30:00

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów

04 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00


-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

04 kwietnia 2011r.

04 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00

-
10. Informacja o wystawionych certyfikatach dostawcy usług zaufania.

CENCERT_1QCA.crt

CENCERT_QCA_2014.cer

CENCERT_QCA_2017.cer

CENCERT_QCA2_2017.crt

06 kwietnia 2011 r., godz. 15:30:00

06 marca 2014r.,godz. 15:30:00

14 luty 2017r., godz. 12:30:00

19 maja 2017r., godz. 12:30:00

-

11.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

07 października 2016 r.,

-
12.

Uwagi:

Usługa wydawania kwalifikowanych certifikatów obejmuje:

1. Wydawanie kwalifikowanych certifikatów podpisu elektronicznego

2. Wydawanie kwalifikowanych certifikatów pieczęci elektronicznej

09 sieprnia 2017 r.,

-