REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA DOSTAWCY

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu:14 (czternasty)04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00 -
2.Rodzaj dostawcy: kwalifikowany 04 kwietnia 2016 r., 16:00:00 -
3.

Firma (nazwa dostawcy):

ASSECO DATA SYSTEMS Spółka Akcyjna

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

-

4.

Dane adresowe:

81-387 Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 15

81-321 Gdynia ul. Podolska 21

80-864 Gdańsk ul. Jana z Kolna 11

04 kwietnia 2016 r., 16:00:00

15 grudnia 2017 r. 12:00:00

23 kwietnia 2021 r. 14:30:00

nieaktualne

nieaktualne


5.

Numer KRS:

0000421310

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej 8520006444
5170359458
15 października 2016 r.
13 grudnia 2017 r.
nieaktualne
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka Certyfikacji kwalifikowanych usług CERTUM.

Polityka Certyfikacji i Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 5.1.

Polityka Certyfikacji i Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 5.2.

Polityka Certyfikacji i Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 5.3.

Polityka Certyfikacji i Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 5.4.

Polityka kwalifikowanej usługi walidacji i kwalifikowanej usługi konserwacji kwalifikowanych podpisów i pieczęci elektronicznych (Certum QESValidationQ) wersja 1.3

04 kwietnia 2016 r., 16:00:00

25 września 2017 r., 14:00:00

11 lipca 2018 r., 15:30:00

26 października 2018r 11:30

01 lipca 2019 r., 12:30:00

02 kwietnia 2021 r., 12:45:00

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów atrybutów

Weryfikowanie statusu certyfikatów w trybie on-line

Walidacja danych

Poświadczenie odbioru i przedłożenia

Poświadczenie depozytowe

Poświadczenie rejestrowe i repozytoryjne

Kwalifikowany znacznik czasu

Kwalifikowany znacznik czasu

Kwalifikowana walidacja podpisu elektronicznego i pieczęci elektronicznej

Kwalifikowana usługa konserwacji kwalifikowanych podpisów i pieczęci elektronicznych

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

05 grudnia 2016 r., godz. 16:00:00

05 grudnia 2016 r., godz. 16:00:00

02 kwietnia 2021r., godz. 13:15:00

-

-

-

nieaktualne

-

-

-

nieaktualne

9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

04 kwietnia 2016 r.

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00


-
10. Informacja o wystawionych certyfikatach dostawcy usług zaufania.

CERTUM_QCA_2016.crt

CERTUM_QACA_2016.crt

CERTUM_QOCSP_2016.crt

CERTUM_QDVCS_2016.crt

CERTUM_QDA_2016.crt

CERTUM_QODA_2016.crt

CERTUM_QRRA_2016.crt

CERTUM_QTSA_2016.crt

CERTUM_QCA1_2017.crt

CERTUM_QCA2_2017.crt

CERTUM_QDVCS_2017.crt

CERTUM_QTSA_2017.crt

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

16 marca 2017r., godz. 09:00:00

16 marca 2017r., godz. 09:00:00

16 marca 2017r., godz. 09:00:00

16 marca 2017r., godz. 09:00:00

-
11.

Nazwa zakładu ubezpieczeń, z którym podmiot zawarł umowę ubezpieczeniową:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.

ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

Generali TU S.A.

ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:0028 kwietnia 2022 r., godz. 14:30:00

-

12.

Okres na jaki została zawarta umowa ubezpieczeniowa:

od 2 stycznia 2016 r. do 1 stycznia 2017 r.

od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.

od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.

od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

23 czerwca 2016 r., godz. 12:00:00

10 kwietnia 2017 r., godz. 11:00:00

10 kwietnia 2018 r., godz. 11:00:00

08 kwietnia 2019 r., godz. 12:00:00

20 kwietnia 2020 r., godz. 16:00:00

23 kwietnia 2021 r., godz. 14:30:00

28 kwietnia 2022 r., godz. 14:30:00

-
13.

Suma ubezpieczenia:

250.000 EURO na jedno zdarzenie

i 1.000.000 EURO na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

-
14.

Informacje o zamiarze zaprzestania działalności:

- - -
15.

Informacja o likwidacji dostawcy wraz z datą:

- - -
16.

Informacja o upadłości dostawcy wraz z datą:

- - -
17.

Data wykreślenia z rejestru:

-

-

-
18.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

07 października 2016 r.,

-