REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA USŁUGI ZAUFANIA

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu:3 (trzeci)14 lutego 2003r.,godz.15:00:00 -
2. Rodzaj usługi zaufania: kwalifikowana 14 lutego 2003r.,godz.15:00:00-
3.

Firma (nazwa dostawcy):

POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Spółka Akcyjna

14 lutego 2003r.,godz.15:00:00

-

4.

Dane adresowe:

00-222 Warszawa, ul. Sanguszki 1

14 lutego 2003r.,godz.15:00:00

-
5.

Numer KRS:

0000062594

14 lutego 2003r.,godz.15:00:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej 5250001090 15 października 2016 r. -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM dla Certyfikatów Kwalifikowanych

OID:{12616111356010110}

Polityka Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM dla Certyfikatów Kwalifikowanych - Wersja 1.1

Polityka Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM dla Certyfikatów Kwalifikowanych - wersja 1.2

Polityka Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM dla Certyfikatów Kwalifikowanych - wersja 1.3

Polityka Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM dla Certyfikatów Kwalifikowanych - wersja 1.4

Polityka Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM dla Certyfikatów Kwalifikowanych - wersja 2.0

Polityka Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM dla Certyfikatów Kwalifikowanych - wersja 3.0

Polityka dla Certyfikatów Kwalifikowanych - SIGILLUM Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej wersja 3.1

OID:1.2.616.1.113725.0.0.0.1

Polityka świadczenia usług zaufania CUZ Sigillum wersja 1.1

Polityka Świadczenia Usług Zaufania CUZ Sigillum wersja 1.2

Polityka Świadczenia Usług Zaufania CUZ Sigillum wersja 1.4

Polityka Świadczenia Usług Zaufania CUZ Sigillum wersja 1.5

14 lutego 2003r.,godz.15:00:00

9 kwietnia 2003r.,godz. 10:10:00

13 sierpnia 2004r.,godz. 16:00:00

9 grudnia 2005 r., godz. 14:30:00

03 kwietnia 2007 r., godz. 09:30:00

05 sierpnia 2008 r., godz. 09:30:00

12 czerwca 2012 r., godz. 14:30:00

12 czerwca 2015 r., godz. 11:00:00

01 lipca 2016 r., godz. 15:00:00

03 lipca 2017 r., godz. 10:00:00

28 sierpnia 2017 r., godz. 12:00:00

23 września 2019 r., godz. 14:00:00

23 kwietnia 2021 r., godz. 12:00:00

17 sierpnia 2022 r., godz. 10:30:00

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów

14 lutego 2003r.,godz.15:00:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

14 lutego 2003r.,

14 lutego 2003r.,godz.15:00:00

-
10. Informacja o wystawionych certyfikatach dostawcy usług zaufania.

PWPW_der.crt

SIGILLUM.crt

SIGILLUM 2009.crt

SIGILLUM_2012.crt

PWPW_QCA_2015.crt

PWPW_QCA_2017.crt

14 marca 2003r.,godz. 9:30:00

7 kwietnia 2006 r., godz. 10:54:00

3 kwietnia 2009 r., godz. 12:50:00

11 maja 2012 r., godz. 14:00:00

08 maja 2015 r., godz. 12:00:00

25 kwietnia 2017 r., godz. 12:00:00

-
11.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

07 października 2016 r.,

-
12.

Uwagi:

Usługa wydawania kwalifikowanych certifikatów obejmuje:

1. Wydawanie kwalifikowanych certifikatów podpisu elektronicznego

2. Wydawanie kwalifikowanych certifikatów pieczęci elektronicznej

28 sieprnia 2017 r., godz. 12:00:00

-