REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA USŁUGI ZAUFANIA

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu:3 (trzeci)14 lutego 2003r.,godz.15:00:00 -
2. Rodzaj usługi zaufania: kwalifikowana 14 lutego 2003r.,godz.15:00:00-
3.

Firma (nazwa dostawcy):

POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Spółka Akcyjna

14 lutego 2003r.,godz.15:00:00

-

4.

Dane adresowe:

00-222 Warszawa, ul. Sanguszki 1

14 lutego 2003r.,godz.15:00:00

-
5.

Numer KRS:

0000062594

14 lutego 2003r.,godz.15:00:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej dostawcy 5250001090 15 października 2016 r. -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM dla Certyfikatów Kwalifikowanych

OID:{12616111356010110}

Polityka Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM dla Certyfikatów Kwalifikowanych - Wersja 1.1

Polityka Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM dla Certyfikatów Kwalifikowanych - wersja 1.2

Polityka Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM dla Certyfikatów Kwalifikowanych - wersja 1.3

Polityka Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM dla Certyfikatów Kwalifikowanych - wersja 1.4

Polityka Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM dla Certyfikatów Kwalifikowanych - wersja 2.0

Polityka Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM dla Certyfikatów Kwalifikowanych - wersja 3.0

Polityka dla Certyfikatów Kwalifikowanych - SIGILLUM Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej wersja 3.1

OID:1.2.616.1.113725.0.0.0.1

Polityka świadczenia usług zaufania CUZ Sigillum wersja 1.1

Polityka Świadczenia Usług Zaufania CUZ Sigillum wersja 1.2

Polityka Świadczenia Usług Zaufania CUZ Sigillum wersja 1.4

Polityka Świadczenia Usług Zaufania CUZ Sigillum wersja 1.5

14 lutego 2003r.,godz.15:00:00

9 kwietnia 2003r.,godz. 10:10:00

13 sierpnia 2004r.,godz. 16:00:00

9 grudnia 2005 r., godz. 14:30:00

03 kwietnia 2007 r., godz. 09:30:00

05 sierpnia 2008 r., godz. 09:30:00

12 czerwca 2012 r., godz. 14:30:00

12 czerwca 2015 r., godz. 11:00:00

01 lipca 2016 r., godz. 15:00:00

03 lipca 2017 r., godz. 10:00:00

28 sierpnia 2017 r., godz. 12:00:00

23 września 2019 r., godz. 14:00:00

23 kwietnia 2021 r., godz. 12:00:00

17 sierpnia 2022 r., godz. 10:30:00

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Kwalifikowany znacznik czasu

14 marca 2003r.,godz. 15:00:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

14 marca 2003 r. (Znakowanie czasem)

14 marca 2003r.,godz. 15:00:00

-
10. Informacja o wystawionych certyfikatach dostawcy usług zaufania.

PWPW_UZC_der.crt

Sigillum_UZC.crt

SIGILLUM_QTSA_2012.crt

SIGILLUM_QTSA_2016.crt

PWPW_TSA_2017.crt

PWPW_QTSA_2017.crt

PWPW_QTSA_2019.crt

QTSU1.crt

4 kwietnia 2003r.,godz. 15:00:00

4 czerwca 2007r.,godz. 10:30:00

31 maja 2012r.,godz. 11:30:00

01 lipca 2016r.,godz. 15:00:00

05 maja 2017r.,godz. 14:00:00

26 czerwca 2017r.,godz. 10:00:00

28 czerwca 2019r.,godz. 17:30:00

14 października 2019r.,godz. 13:00:00

-
11.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

07 października 2016 r.,

-