REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA DOSTAWCY

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu:8(ósmy)21 września 2009r.,godz. 11:30:00 -
2.Rodzaj dostawcy: kwalifikowany 21 września 2009r.,godz. 11:30:00 -
3.

Firma (nazwa dostawcy):

MOBICERT Sp. z o.o.

21 września 2009r.,godz. 11:30:00

-

4.

Dane adresowe:

31-503 Kraków, ul. Lubicz 27


31-027 Kraków, ul.Mikołajska 11 lok. 11


30-319 Kraków, ul.Rynek Dębnicki 6/1


30-319 Kraków, Al. 3 Maja 9

21 września 2009r.,godz. 11:30:00


09 października 2009r.,godz.15:30:00


02 kwietnia 2010 r., godz. 10:30:00


25 października 2012r.,godz.12:00:00

-
5.

Numer KRS:

0000315031

21 września 2009r.,godz. 11:30:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej dostawcy 6751399572 21 września 2009r.,godz. 11:30:00 -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka Certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów - wersja 1.0

21 września 2009r.,godz. 11:30:00

-

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów

21 września 2009r.,godz. 11:30:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

21 września 2009r.

21 września 2009r.,godz. 11:30:00

-
10. Informacja o wystawionych certyfikatach dostawcy usług zaufania.

Mobicert.crt (unieważnione)

Mobicert_2013.crt (unieważnione)

09 października 2009r.,godz.15:30:00

01 lutego 2013 r.,godz.12:00:00

unieważnione

unieważnione

11.

Nazwa zakładu ubezpieczeń, z którym podmiot zawarł umowę ubezpieczeniową:

TU Allianz Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 1

02-685 Warszawa

09 października 2009r.,godz.15:30:00

-

12.

Okres na jaki została zawarta umowa ubezpieczeniowa:

od 18 września 2009 r. do 17 września 2010 r.


od 18 września 2010 r. do 17 września 2011 r.


od 18 września 2011 r. do 17 września 2012 r.


od 18 września 2012 r. do 17 września 2013 r.


od 18 września 2013 r. do 17 września 2014 r.

09 października 2009r.,godz.15:30:00


13 października 2010r.,godz.14:00:00


28 października 2011r.,godz.12:00:00


28 września 2012r.,godz.11:00:00


08 października 2013r.,godz.09:30:00

-
13.

Suma ubezpieczenia:

250.000 EURO na jedno zdarzenie

i 1.000.000 EURO na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

09 października 2009r.,godz.15:30:00

-
14.

Informacje o zamiarze zaprzestania działalności:

- - -
15.

Informacja o likwidacji dostawcy wraz z datą:

- - -
16.

Informacja o upadłości dostawcy wraz z datą:

- - -
17.

Data wykreślenia z rejestru:

Wykreślono z rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne z dniem 13 listopada 2013 r. na podstawie decycji Ministra Gospodarki znak: DHU-1-4332-93/13 z dnia 12 listopada 2013

13 listopada 2013r.,godz.16:40:00

-
18.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

07 października 2016 r.,

-