REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA DOSTAWCY

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu:9(dziewiąty)21 września 2009r.,godz. 11:30:00 -
2.Rodzaj dostawcy: kwalifikowany 21 września 2009r.,godz. 11:30:00 -
3.

Firma (nazwa dostawcy):

SAFE TECHNOLOGIES S.A.

21 września 2009r.,godz. 11:30:00

-

4.

Dane adresowe:

05-090 Raszyn, Al Krakowska 20A

21 września 2009r.,godz. 11:30:00

-
5.

Numer KRS:

0000295624

21 września 2009r.,godz. 11:30:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej dostawcy 5261029614 21 września 2009r.,godz. 11:30:00 -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka Certyfikacji dla certyfikatów kwalifikowanych - wersja 1.2


Polityka Certyfikacji dla certyfikatów kwalifikowanych - wersja 1.21


Polityka Certyfikacji dla certyfikatów kwalifikowanych - wersja 1.22


Polityka Certyfikacji dla certyfikatów kwalifikowanych - wersja 1.23

21 września 2009r.,godz. 11:30:00


16 lutego 2010r.,godz. 11:30:00


09 kwietnia 2010r.,godz. 10:00:00


21 września 2010r.,godz. 13:00:00

nieaktualne


nieaktualne


nieaktualne

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów


Poświadczenia ważności certyfikatów kwalifikowanych oraz znakowania czasem

21 września 2009r.,godz. 11:30:00


21 września 2009r.,godz. 11:30:00
-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

21 września 2009r

21 września 2009r.,godz. 11:30:00

-
10. Informacja o wystawionych certyfikatach dostawcy usług zaufania.

CENCERT QCA.crt (pobierz do weryfikacji)

CENCERT OCSP.crt (unieważnione)

CENCERT QTSA.crt (unieważnione)

CENCERT QTSA1.crt (pobierz do weryfikacji)

CENCERT OCSP2010.crt (pobierz do weryfikacji)

01 grudnia 2009 r., godz. 14:30:00

01 grudnia 2009r.,godz. 14:30:00

01 grudnia 2009r.,godz. 14:30:00

04 grudnia 2009r.,godz. 13:30:00

22 marca 2010r.,godz. 15:30:00


unieważnione

unieważnione

11.

Nazwa zakładu ubezpieczeń, z którym podmiot zawarł umowę ubezpieczeniową:

TU Allianz Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 1

02-685 Warszawa

26 października 2009r.,godz.08:00:00

 

12.

Okres na jaki została zawarta umowa ubezpieczeniowa:

od 09 października 2009 r., do 08 października 2010 r.


od 09 października 2010 r., do 08 października 2011 r.

26 października 2009r.,godz.08:00:00


28 października 2010r.,godz.14:00:00

-
13.

Suma ubezpieczenia:

250.000 EURO na jedno zdarzenie

i 1.000.000 EURO na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

26 października 2009r.,godz.08:00:00

-
14.

Informacje o zamiarze zaprzestania działalności:

- - -
15.

Informacja o likwidacji dostawcy wraz z datą:

- - -
16.

Informacja o upadłości dostawcy wraz z datą:

- - -
17.

Data wykreślenia z rejestru:

Wykreślono z rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne z dniem 04 kwietnia 2011

-

-
18.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

07 października 2016 r.,

-