Narodowe Centrum Certyfikacji

Komunikaty 2020

Komunikat z dnia 29 stycznia 2020 r.

Narodowy Bank Polski uprzejmie informuje, iż od dnia 3 lutego br. obowiązywać będzie „Polityka certyfikacji Narodowego Centrum Certyfikacji wersja 3.5”. Najważniejszą zmianą w stosunku do wersji 3.4 jest zmniejszenie częstotliwości publikacji listy unieważnionych certyfikatów. Od dnia 3 lutego br. listy unieważnionych certyfikatów będą publikowane nie rzadziej niż raz w miesiącu, a maksymalny okres pomiędzy kolejnymi listami unieważnionych certyfikatów nie przekroczy 35 dni. Listy unieważnionych certyfikatów będą publikowane także w przypadku unieważnienia certyfikatu dostawcy usług zaufania. Tak jak obecnie, publikacja listy unieważnionych certyfikatów następować będzie nie później niż w ciągu 1 godziny od momentu unieważnienia certyfikatu.

Kwalifikowani dostawcy usług zaufania