Narodowe Centrum Certyfikacji

Komunikaty 2011

Komunikat z dnia 17 listopada 2011 r.

Narodowe Centrum Certyfikacji uprzejmie informuje, iż w dniu 26 listopada 2011 roku nastąpi zmiana szaty graficznej strony internetowej www.nccert.pl. Wprowadzone zmiany nie wpłyną ani na zawartość merytoryczną strony ani na jej adres czy lokalizację zasobów takich jak listy ARL czy lista TSL.

Poniżej załączone zostały przykładowe zrzuty ekranów prezentujące nową szatę graficzną strony internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji.

jpg.gif Plik: Zrzut ekranu 1

jpg.gif Plik: Zrzut ekranu 2

jpg.gif Plik: Zrzut ekranu 3

Kwalifikowani dostawcy usług zaufania