REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA USŁUGI ZAUFANIA

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu:1 (pierwszy)24 stycznia 2003r. godz. 12:00:00 -
2.Rodzaj usługi zaufania: kwalifikowana 24 stycznia 2003r. godz. 12:00:00-
3.

Firma (nazwa dostawcy):

UNIZETO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


UNIZETO TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna

24 stycznia 2003r. godz. 12:00:00


11 sierpnia 2005 r., godz. 8:55:00

nieaktualne

4.

Dane adresowe dostawcy:

70-486 Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 21

24 stycznia 2003r. godz. 12:00:00

-
5.

Numer KRS dostawcy:

0000044207


0000233499

24 stycznia 2003r. godz. 12:00:00


11 sierpnia 2005 r., godz. 8:55:00

nieaktualne

6 Numer identyfikacji podatkowej dostawcy 8520006444 15 października 2016 r. -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka Certyfikacji Unizeto CERTUM-CCK


OID:{1.2.616.1.113527.2.4.1.1}


Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług Unizeto CERTUM, wersja 2.1


Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.2


Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.3


Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 3.0


Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 3.1


Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 3.2


Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 3.3


Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 3.4


Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 3.5


Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 3.6


Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 3.7


Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 3.8

24 stycznia 2003r. godz. 12:00:00


9 kwietnia 2003 r., godz. 10:00:00


11 sierpnia 2005 r., godz. 8:55:0022 września 2005 r., godz 10:30:00


2 stycznia 2006 r., godz. 14:30:00


16 października 2006r godz. 8:30:00


5 stycznia 2007 r., godz. 10:00:00


21 maja 2008 r., godz. 12:30:00


21 maja 2008 r., godz. 10:00:00


22 lipca 2008 r., godz. 11:00:00


14 września 2009 r., godz. 12:00:00


01 grudnia 2009 r., godz. 14:30:00


22 kwietnia 2010 r., godz. 10:30:00


23 maja 2012 r., godz. 14:00:00

nieaktualne


nieaktualne


nieaktualnenieaktualne


nieaktualne


nieaktualne


nieaktualne


nieaktualne


nieaktualne


nieaktualne


nieaktualne


nieaktualne

 

nieaktualne

8.

Nazwa usługi zaufania:

Poświadczenie depozytowe

05 stycznia 2007 r., godz. 09:30:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

05 stycznia 2007 r.

05 stycznia 2007 r., godz. 09:30:00

-
10. Informacja o wystawionych certyfikatach dostawcy usług zaufania.

CERTUM_QODA.crt

CERTUM_QODA_2012.crt

27 lutego 2007 r., godz. 11:30:00

04 października 2012r.,godz.16:30:00

-
11.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

07 października 2016 r.,

-