SKRÓT KLUCZA PUBLICZNEGO

Skrót danych służących do weryfikacji poświadczeń elektronicznych Narodowego Centrum Certyfikacji:

D9AE EBF3 90A9 D622 4D5B 409A D4B4 7A54 6DFD F7A4 - stary root

Skrót uzyskany w wyniku funkcji skrótu SHA-1, której specyfikacja techniczna jest jednoznacznie określona poprzez następujący identyfikator obiektu:

"iso(1) identifiedOrganization (3) olW(14) olWSecSig (3) olWSecAlgorithm(2) 26"


ZAŚWIADCZENIE CERTYFIKACYJNE

Zaświadczenie certyfikacyjne Narodowego Centrum Certyfikacji:

cert.gif Plik: CZiC_Centrast_SA.crt - zaświadczenie certyfikacyjne Centrast S.A. - (stary root)


Lista CRL

Ostatnia lista unieważnionych zaświadczeń certyfikacyjnych wydanych przez urząd "stary root":Zaświadczenia certyfikacyjne wydane przez "stary root"

Lista zaświadczeń certyfikacyjnych wydanych przez urząd "stary root":

 1. Zaświadczenie certyfikacyjne dla UNIZETO sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (Unizeto Certum CCK CA 1.cer)
  (numer seryjny: 3E 11 7C 08)
 2. Zaświadczenie certyfikacyjne dla UNIZETO sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (Unizeto CERTUM CCK CA 2.cer)
  (numer seryjny: 3E 2D 72 71)
 3. Zaświadczenie certyfikacyjne dla UNIZETO sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na kwalifikowanym znakowaniu czasem.
  (Unizeto CERTUM CCK TSA 1.cer)
  (numer seryjny: 3E 35 4B AE)
 4. Zaświadczenie certyfikacyjne dla POLSKIEJ WYTWÓRNI PAPIERÓW WARTOśCIOWYCH S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (PWPW-der.cer)
  (numer seryjny: 3E 70 7A 35)
 5. Zaświadczenie certyfikacyjne dla TP INTERNET S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (tpinternet der.cer)
  (numer seryjny: 3E 8A D2 B1)
 6. Zaświadczenie certyfikacyjne dla POLSKIEJ WYTWÓRNI PAPIERÓW WARTOśCIOWYCH S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na kwalifikowanym znakowaniu czasem.
  (PWPW UZC der.cer)
  (numer seryjny: 3E 8D 6D 2D)
 7. Zaświadczenie certyfikacyjne dla KRAJOWEJ IZBY ROZLICZENIOWEJ S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (KIR der.cer)
  (numer seryjny: 3E A6 77 D8)
 8. Zaświadczenie certyfikacyjne dla TP INTERNET S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (tpinternet 2 pem.cer)
  (numer seryjny: 3E AF AA 8F)
 9. Zaświadczenie certyfikacyjne dla KRAJOWEJ IZBY ROZLICZENIOWEJ S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (kir_2_der.cer)
  (numer seryjny: 3E BB 89 D8)
 10. Zaświadczenie certyfikacyjne dla KRAJOWEJ IZBY ROZLICZENIOWEJ S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (KIR 3 der.cer)
  (numer seryjny: 3E D3 56 A6)
 11. Zaświadczenie certyfikacyjne dla TP INTERNET S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na kwalifikowanym znakowaniu czasem.
  (TPInternet UZC.cer)
  (numer seryjny: 41 22 0E F8)
 12. Zaświadczenie certyfikacyjne dla KRAJOWEJ IZBY ROZLICZENIOWEJ S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na znakowaniu czasem.
  (kir 1 TSA.cer)
  (numer seryjny: 7C 80 77 9F 36 10 4A CA 1A DE 2C 28 32 A2 EA A8 54 E6 2F 66)
 13. Zaświadczenie certyfikacyjne dla UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (CERTUM QCA.cer)
  (numer seryjny: 2F F6 AA 7A B3 42 4B 15 8A 6B F8 C2 03 F1 70 C1 24 3A 13 41)
 14. Zaświadczenie certyfikacyjne dla UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na kwalifikowanym znakowaniu czasem.
  (CERTUM QTSA.cer)
  (numer seryjny: 59 76 5B D3 C1 CB 51 EE 32 23 82 F2 63 E4 05 77 21 4D 3D 0F)
 15. Zaświadczenie certyfikacyjne dla POLSKIEJ WYTWÓRNI PAPIERÓW WARTOśCIOWYCH S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (SIGILLUM.cer)
  (numer seryjny: 56 41 08 F6 0E 0B BE 1E F0 72 38 41 EB BC 1D B4 69 7B A8 76)
 16. Zaświadczenie certyfikacyjne dla Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (Kwalifikowany OZK22.cer)
  (numer seryjny: 5D 84 06 52 85 60 F1 FF 43 5C BD 00 C0 4C 30 30 86 E2 61 E8)
 17. Zaświadczenie certyfikacyjne dla Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na kwalifikowanym znakowaniu czasem.
  (Kwalifikowany TSA_2006.cer)
  (numer seryjny: 49 69 FD C8 5C 38 75 CD 39 F5 E3 8F 9D C1 DC 78 C6 CD CB 65)
 18. Zaświadczenie certyfikacyjne dla UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na kwalifikowanym weryfikowaniu statusu certyfikatów w trybie on-line.
  (CERTUM QOCSP.cer)
  (numer seryjny: 51 6F 20 84 2F BF A3 3A E2 84 E9 0D B5 B5 49 D9 71 73 69 F6)
 19. Zaświadczenie certyfikacyjne dla UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na kwalifikowanej walidacji danych.
  (CERTUM QDVCS.cer)
  (numer seryjny: 61 8B F1 01 91 EA 99 24 02 D8 BD 95 08 0A 07 48 2F 6C B7 8B)
 20. Zaświadczenie certyfikacyjne dla UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na kwalifikowanym powiadczeniu odbioru i przedłożenia.
  (CERTUM QDA.cer)
  (numer seryjny: 49 AB 07 16 6B CF E3 BF C3 F1 A5 BE 7B A5 BC C8 27 38 82 FB)
 21. Zaświadczenie certyfikacyjne dla UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na kwalifikowanym powiadczeniu depozytowym.
  (CERTUM QODA.cer)
  (numer seryjny: 30 A2 F7 68 BE 69 31 EA B5 5E AC 57 E5 55 3A 10 6A CB F3 F8)
 22. Zaświadczenie certyfikacyjne dla UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na kwalifikowanym poświadczeniu rejestrowym i repozytoryjnym.
  (CERTUM QRRA.cer)
  (numer seryjny: 21 6C 28 FD F3 50 78 70 87 88 6D FA E1 48 6E 0F BD 72 90 03)
 23. Zaświadczenie certyfikacyjne dla POLSKIEJ WYTWÓRNI PAPIERÓW WARTOśCIOWYCH S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej nakwalifikowanym znakowaniu czasem.
  (Sigillum UZC.cer)
  (numer seryjny: 54 E0 F1 B0 DB 2D 87 9C B2 8C 37 14 DB 66 26 BB 80 A9 7A 4A)
 24. Zaświadczenie certyfikacyjne dla UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej nakwalifikowanym wydawaniu certyfikatów atrybutów.
  (CERTUM QACA.cer)
  (numer seryjny: 54 39 4F DE 12 5D FF 10 28 5D CA 4F 9B F9 6A 9A 59 11 52 24)
 25. Zaświadczenie certyfikacyjne dla UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej nawydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (CERTUM QCA2.cer)
  (numer seryjny: 6e 41 8c 6e 48 e6 cf 8d 31 bb 81 58 ad 78 1e aa 21 95 2d 24)
 26. Zaświadczenie certyfikacyjne dla UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (CERTUM QCA1.cer)
  (numer seryjny: 4a 69 cf 45 2c ba 13 3a 79 e6 8e 84 5f e1 16 88 f6 d9 c7 d5)
 27. Zaświadczenie certyfikacyjne dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartociowych S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (SIGILLUM 2009.cer)
  (numer seryjny: 72 9B DA 73 32 20 0E BD EB E3 99 C7 3B D7 CA 22 44 29 E3 1D)
 28. Zaświadczenie certyfikacyjne dla Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (COPE SZAFIR.cer)
  (numer seryjny: 26 0B 8A 38 CA 49 9B FC 91 30 39 4C 39 6D 38 35 5D 18 3D 7A)
 29. Zaświadczenie certyfikacyjne dla Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na kwalifikowanym znakowaniu czasem.
  (SZAFIR TSA.cer)
  (numer seryjny: 68 DD 65 72 DB F4 28 F4 59 CC 4D 52 1C 35 EE 88 02 B0 73 A6)
 30. Zaświadczenie certyfikacyjne dla MOBICERT Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (Mobicert.cer)
  (numer seryjny: 31 C1 48 53 0D 7B E4 3A 55 E0 BE C8 4B 4C 7A 89 3A 07 96 1C)

Polityki certyfikacji

Lista archiwalnych wersji Polityk Certyfikacji Narodowego Centrum Certyfikacji:

Aktualna wersja polityki certyfikacji Narodowego Centrum Certyfikacji udostępniona jest w zakładce dokumenty.


Przepisy

Ustawa z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym:

pdf.gif Plik: Ustawa o podpisie elektronicznym.pdf


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 roku

w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego:

pdf.gif Plik: Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i organizacyjnych dla podmiotów kwalifikowanych.pdf


Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2002 roku

w sprawie wzoru i szczegółowego zakresu wniosku o dokonanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, związane z podpisem elektronicznym:

pdf.gif Plik: Rozporzadzenie - wniosek o wpis do rejestru.pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE

w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych:

pdf.gif Plik: Dyrektywa o e-podpisie.pdf


Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r.

ustanawiająca środki ułatwiające korzystanie z procedur realizowanych drogą elektroniczną poprzez "pojedyncze punkty kontaktowe" zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym:

pdf.gif Plik: DecyzjaTSL.pdf


Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2010 r.

zmieniająca decyzję 2009/767/WE w odniesieniu do tworzenia, prowadzenia i publikowania zaufanych list podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne nadzorowanych / akredytowanych przez państwa członkowskie:

pdf.gif Plik: Decyzja Komisji.pdf


Decyzja Komisji z dnia 14 października 2013 r.

zmieniająca decyzję 2009/767/WE w odniesieniu do tworzenia, prowadzenia i publikowania zaufanych list podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne nadzorowanych / akredytowanych przez państwa członkowskie:

pdf.gif Plik: Decyzja Komisji - 20131014.pdf