Narodowe Centrum Certyfikacji

Komunikaty 2019

Komunikat z dnia 09 maja 2019 r.

Narodowy Bank Polski uprzejmie informuje, iż od dnia 9 maja 2019 roku obowiązuje „Polityka certyfikacji Narodowego Centrum Certyfikacji wersja 3.4”. W stosunku do wersji 3.3 zmieniono zapisy załącznika C poprzez dodanie informacji o lokalizacji listy unieważnionych certyfikatów w certyfikatach dostawcy usług zaufania wydanych przez Narodowe Centrum Certyfikacji.

Kwalifikowani dostawcy usług zaufania