Certyfikaty dostawców usług zaufania

Lista certyfikatów dostawców usług zaufania wydanych przez urząd "NCCert2016":

 1. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla EuroCert sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (EuroCert QCA2 2017 .crt)
  (numer seryjny: 1A57 34B0 D472 D251 E1D3 7CFE 3D79 6AC1 1710 2490)
 2. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla KRAJOWEJ IZBY ROZLICZENIOWEJ S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (SZAFIR QCA 2017.crt)
  (numer seryjny: 60F0 6092 D230 9C18 92A9 C147 E186 EAF8 BCAD E302)
 3. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla EuroCert sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (EuroCert QCA3 2017.crt)
  (numer seryjny: 4700 3D10 9E95 CC29 5EB6 3AB7 8243 0C55 E7E4 B763)
 4. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla Asseco Data Systems S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (CERTUM QCA1 2017.crt)
  (numer seryjny: 7C84 90C8 33D7 98A7 84DB FB58 8768 233F 6EB BF47F)
 5. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla Asseco Data Systems S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (CERTUM QCA2 2017.crt)
  (numer seryjny: 4D43 9593 FDE6 EECA 6957 2CBA 7CB1 1628 6C81 1A96)
 6. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla Asseco Data Systems S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na walidacji danych.
  (CERTUM QDVCS 2017.crt)
  (numer seryjny: 216A B520 34BB 3D7C 80ED 6E4B 0497 313A DDF8 64D7)
 7. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla Asseco Data Systems S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu.
  (CERTUM QTSA 2017.crt)
  (numer seryjny: 1193 735F 17C1 7E14 4D3F 928F 619B BFD5 027 DB1E9)
 8. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla POLSKIEJ WYTWÓRNI PAPIERÓW WARTOśCIOWYCH S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (PWPW QCA 2017.crt)
  (numer seryjny: 762D 27CA B500 27E8 C9E9 E077 67E7 048B F4E6 8D75)
 9. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla POLSKIEJ WYTWÓRNI PAPIERÓW WARTOśCIOWYCH S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu elektronicznego znacznika czasu.
  (PWPW TSA 2017.crt)
  (numer seryjny: 56F8 7828 B910 4068 C3DC D2BE 73B8 63FD C4F4 ACEC)
 10. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla ENIGMA SOI Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (CenCert QCA2 2017.crt)
  (numer seryjny: 167D 4D14 56BD E272 1E49 0599 47C8 B642 59B7 9F21)
 11. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla ENIGMA SOI Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu elektronicznego znacznika czasu.
  (CenCert TSA 2017.crt)
  (numer seryjny: 0A20 8A59 841F 07C9 2F47 5418 C563 4126 D6F4 15E3)
 12. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu elektronicznego znacznika czasu.
  (SZAFIR TSA 2017.crt)
  (numer seryjny: 41EC 7094 EC92 6EE4 A44C 793E 7F46 F4B1 F6A9 C69C)
 13. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla ENIGMA SOI Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu elektronicznego znacznika czasu.
  (CenCert TSA 2 2017.crt)
  (numer seryjny: 4FCA 596FA E9D10 C4871 3A01A 9DD8 5921 BFFC 0C95)
 14. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla POLSKIEJ WYTWÓRNI PAPIERÓW WARTOśCIOWYCH S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu.
  (PWPW QTSA 2017.crt)
  (numer seryjny: 0237 16DF B80B 5288 B2B7 E088 E107 C5B9 EBC4 9DAB)
 15. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla EuroCert sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu.
  (EuroCert QTSA 2017.crt)
  (numer seryjny: 17CE A75F A73D 814D BB8C 836E 823B EB5F 230D 2232)
 16. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla KRAJOWEJ IZBY ROZLICZENIOWEJ S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu.
  (SZAFIR TSA 2018.crt)
  (numer seryjny: 1558 416E 863A 56EB B2B4 772F 83DC ADAE 4D99 C02A)
 17. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla EuroCert Sp. z o.o w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu.
  (EuroCert QTSA 2018.crt)
  (numer seryjny: 3C92 024C 72CE A945 F934 338A C39D A059 9C1C 4A67)
 18. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla EuroCert Sp. z o.o w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu.
  (EuroCert QTSA 2019.crt)
  (numer seryjny: 036b cb8f bd37 94d1)
 19. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla POLSKIEJ WYTWÓRNI PAPIERÓW WARTOśCIOWYCH S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na wydawaniu kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu.
  (PWPW QTSA 2019.crt)
  (numer seryjny: 0342 480d 3f2a cb00)
 20. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla ENIGMA SOI Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu elektronicznego znacznika czasu.
  (CenCert TSA ECC 2019.crt)
  (numer seryjny: 02633e0a58c08f24)
 21. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla ENIGMA SOI Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu elektronicznego znacznika czasu.
  (CenCert TSA RSA 2019.crt)
  (numer seryjny: 00a6 5252 d05b 394e)
 22. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla ENIGMA SOI Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu certyfikatów uwierzytelnienia witryn internetowych.
  (CenCert QTSP 2021.crt)
  (numer seryjny: 0082 846c b7d5 2f34)
 23. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla KRAJOWEJ IZBY ROZLICZENIOWEJ S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (SZAFIR QCA3_2021.crt)
  (numer seryjny: 062a ac8d 84b0 ddcc)
 24. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla KRAJOWEJ IZBY ROZLICZENIOWEJ S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu.
  (SZAFIR TSA 2021.crt)
  (numer seryjny: 00cb ecec 5b5c 6142)
 25. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla EuroCert sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (EuroCert QCA 2022.crt)
  (numer seryjny: 0403 43e8 9903 24e2)
 26. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla EuroCert sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu.
  (EuroCert QTSA 2022.crt)
  (numer seryjny: 47 150b 70ea 14e4)
 27. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla KFJ Inwestycje Sp. z o. o. w zakresie świadczenia usługi zaufania kwalifikowanego rejestrowanego doręczenia elekronicznego.
  (KFJ_QRDS.crt)
  (numer seryjny: 0746 6E28 C1D7 0BBE)
 28. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla Poczty Polskiej S. A. w zakresie świadczenia usługi zaufania kwalifikowanego rejestrowanego doręczenia elekronicznego.
  (PP_QERDS_1.crt)
  (numer seryjny: 00A6 71BF 4367 82A0)
 29. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla Poczty Polskiej S. A. w zakresie świadczenia usługi zaufania kwalifikowanego rejestrowanego doręczenia elekronicznego.
  (PP_QERDS_2.crt)
  (numer seryjny: 0736 1C34 543C E71A)
 30. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla Asseco Data Systems w zakresie świadczenia usługi zaufania kwalifikowanego rejestrowanego doręczenia elekronicznego.
  (ASSECO_QERDS_2023.crt)
  (numer seryjny: 0732 1DD8 3216 4BBA)
 31. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla ENIGMA SOI Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów do kwalifikowanego podpisu i pieczęci.
  (Enigma_QCA_2023.crt)
  (numer seryjny: 0728 9fef 2f30 882f)
 32. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla ENIGMA SOI Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanego znacznika czasu.
  (Enigma_QTST_2023.crt)
  (numer seryjny: 05d1 947b 95e8 8089)
 33. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla ENIGMA SOI Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na walidacji kwalifikowanych podpisów i pieczęci elektronicznych.
  (Enigma_QVal_2023.crt)
  (numer seryjny: 0266 4911 7f44 02e2)
 34. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla Autenti Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi zaufania kwalifikowanego rejestrowanego doręczenia elekronicznego.
  (Autenti_QERDS_2024.crt)
  (numer seryjny: 64 c5af 1076 20f5)
 35. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla EuroCert sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu.
  (Eurocert_QTSA_2024_ECC.crt)
  (numer seryjny: 0436 0f32 57bd 2bda)
 36. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla EuroCert sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu.
  (Eurocert_QTSA_2024_RSA.crt)
  (numer seryjny: 0216 636a 215f 12fd)
 37. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla POLSKIEJ WYTWÓRNIPAPIERÓW WARTOśCIOWYCH S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania kwalifikowanego rejestrowanego doręczenia elekronicznego.
  (PWPW_QERDS_2024_1.crt)
  (numer seryjny: 04d4 eba4 7827 df42)
 38. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla POLSKIEJ WYTWÓRNIPAPIERÓW WARTOśCIOWYCH S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania kwalifikowanego rejestrowanego doręczenia elekronicznego.
  (PWPW_QERDS_2024_2.crt)
  (numer seryjny: 0143 214f b850 9c9f)
 39. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla POLSKIEJ WYTWÓRNIPAPIERÓW WARTOśCIOWYCH S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania kwalifikowanego rejestrowanego doręczenia elekronicznego.
  (PWPW_QERDS_2024_3.crt)
  (numer seryjny: 0182 e72c 8036 58f0)
 40. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla POLSKIEJ WYTWÓRNIPAPIERÓW WARTOśCIOWYCH S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania kwalifikowanego rejestrowanego doręczenia elekronicznego.
  (PWPW_QERDS_2024_4.crt)
  (numer seryjny: 0643 cbe1 fb01 7ca5)

Lista certyfikatów dostawców usług zaufania wydanych przez urząd "NCCert2009":

 1. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu.
  (CERTUM QTSA 2009.cer)
  (numer seryjny: 319E 94E1 5DFB 8AFA 186E 9E43 D089 1ADD 2C0D 0921 0000)
 2. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla Safe Technologies S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (CENCERT QCA.cer)
  (numer seryjny: 0B40 0F79 6AD2 43AC B2AC 536C 5546 D6BC 81EB 65F4 0000)
 3. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla Safe Technologies S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu.
  (CENCERT QTSA.cer)
  (numer seryjny: 6538 1CE7 7E50 7506 86C0 C0F5 426E BCBB F0D7 C985 0000)
 4. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla Safe Technologies S.A. w zakresie świadczenia usługi poświadczania ważności kwalifikowanych certyfikatów.
  (CENCERT OCSP.cer)
  (numer seryjny: 1834 79CD 118E 7C62 DCFC A2DC 7D91 44C6 995A 32E0 0000)
 5. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla Safe Technologies S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu.
  (CENCERT QTSA1.cer)
  (numer seryjny: 47CE 0094 526B CE62 3A29 E47B CAB4 1EFD 91BD 3E73 0000)
 6. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla Safe Technologies S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu poświadczania ważności kwalifikowanych certyfikatów.
  (CENCERT OCSP 2010.cer)
  (numer seryjny: 6728 02BB 46EF 4D12 03C5 C79A BF8E D185 5639 1B7B 0000)
 7. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu.
  (SZAFIR TSA1.cer)
  (numer seryjny: 1E2B 7D4C EEB3 C3DC C0F3 9CFA ADAD C1DC F94C 414D)
 8. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla ENIGMA SOI Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (CENCERT 1QCA.cer)
  (numer seryjny: 3A0F 4EC0 6AF5 87E1 C63B 8F25 39A6 9A4C 1345 82F7 0000)
 9. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla ENIGMA SOI Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu.
  (CENCERT 1TSA.cer)
  (numer seryjny: 3ECE 3615 C26C C2FD 138F 7F7D 062F C7E9 8C3F A372 0000)
 10. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla ENIGMA SOI Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu poświadczenia ważności kwalifikowanych certyfikatów.
  (CENCERT 1OCSP.cer)
  (numer seryjny: 7B69 9BBB 6B3B 3FA0 B721 77B8 7C2D 2768 47D9 96ED 0000)
 11. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (CERTUM QCA 2011.crt)
  (numer seryjny: 326A 2B62 DAEE F831 7426 9C7A 832A 64B0 818B D8E1 0000)
 12. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na weryfikowaniu statusu certyfikatów w trybie on-line.
  (CERTUM QOCSP 2011.crt)
  (numer seryjny: 014B F358 0C65 12E5 1A0F E06B 75B8 4A8C 8AAF 1D89 0000)
 13. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na walidacji danych.
  (CERTUM QDVCS 2011.crt)
  (numer seryjny: 2062 E343 5308 86C9 C437 F2C7 5C8A E31F 4184 45C6 0000)
 14. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na kwalifikowanym wydawaniu poświadczania odbioru i przedłożenia
  (CERTUM QDA 2011.crt)
  (numer seryjny: 52B9 F750 7AFA 2126 B2B5 17B7 4ABF CB22 57B6 FD45 0000)
 15. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla KRAJOWEJ IZBY ROZLICZENIOWEJ S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  Zaświadczenie błędne - unieważnione
  (numer seryjny: 2399 1F97 B6D7 70E7 1C5D A867 8686 320B 6A4B EC5F 0000)
 16. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla KRAJOWEJ IZBY ROZLICZENIOWEJ S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (SZAFIR KIR 2011.crt)
  (numer seryjny: 67D2 6004 AA39 167C BE98 DE65 85DF 8F8F 7133 B239 0000)
 17. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla KRAJOWEJ IZBY ROZLICZENIOWEJ S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu.
  (SZAFIR TSA 2012.crt)
  (numer seryjny: 0790 470A 51FF D363 2C29 AE8E 26A6 E5C3 6DC4 FB5B 0000)
 18. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla POLSKIEJ WYTWÓRNI PAPIERÓW WARTOśCIOWYCH S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (SIGILLUM 2012.crt)
  (numer seryjny: 18EC C59F 0266 0B04 0989 A6CF 6310 79BD 46B8 0221 0000)
 19. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla POLSKIEJ WYTWÓRNI PAPIERÓW WARTOśCIOWYCH S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu.
  (SIGILLUM QTSA 2012.crt)
  (numer seryjny: 4B07 CDF4 E35B B3BB 48FA 784F 8FBD B0FB FD28 2C74 0000)
 20. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów atrybutów.
  (CERTUM QACA 2012.cer)
  (numer seryjny: 4970 695F 6615 054B B4B5 0FDC D02E C937 F4B6 6F5D 0000)
 21. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanego poświadczenia rejestrowego i repozytoryjnego.
  (CERTUM QRRA 2012.cer)
  (numer seryjny: 4EE6 1763 A1FC 58F1 8B64 E69E 3EEB B7C2 69DB C7E5 0000)
 22. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanego poświadczenia depozytowego.
  (CERTUM QODA 2012.cer)
  (numer seryjny: 5D3F 9DBE AC9D 70F7 8756 FB25 F7CF 3B1B BDD7 45AA 0000)
 23. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla MOBICERT Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (Mobicert 2013.crt)
  (numer seryjny: 7971 4E5F 910F 4F1C AEA8 18DE 0D8A A017 97A7 587F 0000)
 24. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla EuroCert sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (EuroCert QCA 2014.crt)
  (numer seryjny: 7F43 FEF9 9202 F157 147C 6222 3F14 2C91 CE17 6EDA)
 25. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla ENIGMA SOI Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (CENCERT QCA 2014.cer)
  (numer seryjny: 543E 1C54 43EE DDE9 9423 EC72 D0E9 CF96 225D 9C6E 0000)
 26. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla ENIGMA SOI Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu.
  (CENCERT TSA 2014.cer)
  (numer seryjny: 1E31 8446 6A4D D68E CAF3 C8EB 1B00 0810 50A6 A104 0000)
 27. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla ENIGMA SOI Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu poświadczania ważności kwalifikowanych certyfikatów.
  (CENCERT OCSP 2014.cer)
  (numer seryjny: 6B75 7060 5B6F 69E5 690F 7E01 4F7B 93F7 6B96 DAC4 0000)
 28. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (CERTUM QCA 2014.crt)
  (numer seryjny: 2A24 93DD 8B96 CBB4 8AA4 B75A C14D 36AF B455 4F36 0000)
 29. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu.
  (CERTUM QTSA 2014.crt)
  (numer seryjny: 1146 7C15 F055 2F43 0519 2AED 32D9 8829 E559 7D7C 0000)
 30. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu.
  (SZAFIR TSA 2014.crt)
  (numer seryjny: 05CC CD4C 3646 45AE 07FE 7AF5 9E45 CDCD BAD6 2709 0000)
 31. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla KRAJOWEJ IZBY ROZLICZENIOWEJ S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (SZAFIR QCA 2014.crt)
  (numer seryjny: 50AF B764 DA75 EFAD EB0F 08D2 6A6E 7308 EAF2 C3E2 0000)
 32. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla POLSKIEJ WYTWÓRNI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (PWPW QCA 2015.crt)
  (numer seryjny: 35E3 78D1 C487 6B7E 81B3 2C63 B976 ADAE 50D5 3A90 0000)
 33. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla KRAJOWEJ IZBY ROZLICZENIOWEJ S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu.
  (SZAFIR TSA 2015.crt)
  (numer seryjny: 64F2 1A6C C0AC 0D53 54AE 7D84 4CF4 A9A6 9932 A9EE 0000)
 34. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla Asseco Data Systems S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (CERTUM QCA 2016.crt)
  (numer seryjny: 052E FA4A A633 1C2F 54B1 FC1A 6D5F 566E FCF4 8223 0000)
 35. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla Asseco Data Systems S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na kwalifikowanym wydawaniu certyfikatów atrybutów.
  (CERTUM QACA 2016.crt)
  (numer seryjny: 050B 8A29 7615 B5F9 5A5C FFE0 DE8A 047B 6CBA 772E 0000)
 36. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla Asseco Data Systems S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na kwalifikowanym wydawaniu poświadczania odbioru i przedłożenia.
  (CERTUM QDA 2016.crt)
  (numer seryjny:466F D7C9 B3E6 195C 4B14 807C A752 FF4D 1591 57C6 0000)
 37. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla Asseco Data Systems S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na walidacji danych.
  (CERTUM QDVCS 2016.crt)
  (numer seryjny: 601A 7064 38F1 673C 3345 49C5 A31B DA17 9BCC F95F 0000)
 38. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla Asseco Data Systems S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na weryfikowaniu statusu certyfikatów w trybie on-line.
  (CERTUM QOCSP 2016.crt)
  (numer seryjny: 39CF BE90 C3D9 3B4A B343 94D9 A446 D50D F68E 5527)
 39. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla Asseco Data Systems S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanego poświadczenia depozytowego.
  (CERTUM QODA 2016.crt)
  (numer seryjny: 6C69 B989 CD53 92EB 53CB A40A 9CA2 6336 34BF FF47 0000)
 40. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla Asseco Data Systems S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanego poświadczenia rejestrowego i repozytoryjnego.
  (CERTUM QRRA 2016.crt)
  (numer seryjny: 263C F728 ABBC F71B DBC9 E07C 7AB1 A320 DEED 7580 0000)
 41. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla Asseco Data Systems S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu.
  (CERTUM QTSA 2016.crt)
  (numer seryjny: 27E6 92E0 A963 7781 6EDB 71E9 FBED 32F8 4969 15BB 0000)
 42. Zaświadczenie certyfikacyjne dla POLSKIEJ WYTWÓRNI PAPIERÓW WARTOśCIOWYCH S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na wydawaniu kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu.
  (SIGILLUM QTSA 2016.crt)
  (numer seryjny: 49F1 990E 1F4B 6A79 FC20 7160 BECA 2AA7 4D42 8A00 0000)
 43. Zaświadczenie certyfikacyjne dla KRAJOWEJ IZBY ROZLICZENIOWEJ S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu.
  (SZAFIR TSA 2016.crt)
  (numer seryjny: 7435 04BC 6D2A 97B8 B739 A22E 15C4 6726 5078 E628 7300)
 44. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla ENIGMA SOI Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (CENCERT QCA 2017.cer)
  (numer seryjny: 0FEE 286C EA99 5291 2B66 49D0 66DC 2C05 33BB DE05)
 45. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla EuroCert sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (EuroCert QCA1 2017.crt)
  (numer seryjny: 6B67 E2C7 79EE 434F C2BE B756 6D32 3F22 323B 562C)
 46. Certyfikat dostawcy usług zaufania dla KRAJOWEJ IZBY ROZLICZENIOWEJ S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (SZAFIR QCA2 2017.crt)
  (numer seryjny: 63b7 ced1 916f fca1 53ca 847a 5f57 a06d c6a6 b2ae)