REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA USŁUGI ZAUFANIA

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu:14 (czternasty)04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00 -
2.Rodzaj usługi zaufania: kwalifikowana 04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00 -
3.

Firma (nazwa dostawcy):

ASSECO DATA SYSTEMS Spółka Akcyjna

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

-

4.

Dane adresowe:

81-387 Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 15
81-321 Gdynia ul. Podolska 21
80-864 Gdańsk, ul. Jana z Kolna 11

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00
13 grudnia 2017 r. godz. 14:00:00
23 kwietnia 2021 r., godz. 14:30:00

nieaktualne
nieaktualne
5.

Numer KRS:

0000421310

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej 8520006444
5170359458
15 października 2016 r.
13 grudnia 2017 r. godz. 14:00:00
nieaktualne
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka Certyfikacji kwalifikowanych usług CERTUM.


Polityka Certyfikacji i Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 5.1.


Polityka Certyfikacji i Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 5.2.


Polityka Certyfikacji i Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 5.3.


Polityka Certyfikacji i Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 5.4.


Polityka kwalifikowanej usługi walidacji i kwalifikowanej usługi konserwacji kwalifikowanych podpisów i pieczęci elektronicznych (Certum QESValidationQ) wersja 1.3

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00


25 września 2017 r., godz. 14:00:00


11 lipca 2018 r., godz. 15:30:00


26 października 2018 r., godz. 11:30:00


01 lipca 2019 r., godz. 12:30:00


02 kwietnia 2021 r., godz. 13:45:00nieaktualne


nieaktualnenieaktualnenieaktualne8.

Rodzaj świadczonych usług:

Walidacja danych

Kwalifikowana walidacja podpisu elektronicznego i pieczęci elektronicznej

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

05 grudnia 2016 r., godz. 16:00:00

nieaktualne
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

04 kwietnia 2016 r.

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00


-
10. Informacja o wystawionych certyfikatach dostawcy usług zaufania.

CERTUM_QDVCS_2016.crt

CERTUM_QDVCS_2017.crt

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

16 marca 2017r., godz. 09:00:00

-
11.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

07 października 2016 r.,

-