REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA DOSTAWCY

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu:3 (trzeci)14 lutego 2003r.,godz.15:00:00 -
2.Rodzaj dostawcy: kwalifikowany 14 lutego 2003r.,godz.15:00:00-
3.

Firma (nazwa dostawcy):

POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Spółka Akcyjna

14 lutego 2003r.,godz.15:00:00

-

4.

Dane adresowe:

00-222 Warszawa, ul. Sanguszki 1

14 lutego 2003r.,godz.15:00:00

-
5.

Numer KRS:

0000062594

14 lutego 2003r.,godz.15:00:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej dostawcy 5250001090 15 października 2016 r. -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM dla Certyfikatów Kwalifikowanych

OID:{12616111356010110}

Polityka Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM dla Certyfikatów Kwalifikowanych - Wersja 1.1

Polityka Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM dla Certyfikatów Kwalifikowanych - wersja 1.2

Polityka Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM dla Certyfikatów Kwalifikowanych - wersja 1.3

Polityka Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM dla Certyfikatów Kwalifikowanych - wersja 1.4

Polityka Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM dla Certyfikatów Kwalifikowanych - wersja 2.0

Polityka Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM dla Certyfikatów Kwalifikowanych - wersja 3.0

Polityka dla Certyfikatów Kwalifikowanych - SIGILLUM Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej wersja 3.1

OID:1.2.616.1.113725.0.0.0.1

Polityka świadczenia usług zaufania CUZ Sigillum wersja 1.1

Polityka Świadczenia Usług Zaufania CUZ Sigillum wersja 1.2

Polityka Świadczenia Usług Zaufania CUZ Sigillum wersja 1.4

Polityka Świadczenia Usług Zaufania CUZ Sigillum wersja 1.5

14 lutego 2003r.,godz.15:00:00

9 kwietnia 2003r.,godz. 10:10:00

13 sierpnia 2004r.,godz. 16:00:00

9 grudnia 2005 r., godz. 14:30:00

03 kwietnia 2007 r., godz. 09:30:00

05 sierpnia 2008 r., godz. 09:30:00

12 czerwca 2012 r., godz. 14:30:00

12 czerwca 2015 r., godz. 11:00:00

01 lipca 2016 r., godz. 15:00:00

03 lipca 2017 r., godz. 10:00:00

28 sierpnia 2017 r., godz. 12:00:00

23 września 2019 r., godz. 14:00:00

23 kwietnia 2021 r., godz. 14:30:00

17 sierpnia 2022 r., godz. 10:30:00

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów

Kwalifikowany znacznik czasu

14 lutego 2003r.,godz.15:00:00

14 marca 2003r.,godz. 15:00:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

14 lutego 2003 r. (Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów)

14 marca 2003 r. (Znakowanie czasem)

14 lutego 2003r.,godz.15:00:00

14 marca 2003r.,godz. 15:00:00

-
10. Informacja o wystawionych certyfikatach dostawcy usług zaufania.

PWPW_der.crt

PWPW_UZC_der.crt

SIGILLUM.crt

Sigillum_UZC.crt

SIGILLUM 2009.crt

SIGILLUM_2012.crt

SIGILLUM_QTSA_2012.crt

PWPW_QCA_2015.crt

SIGILLUM_QTSA_2016.crt

PWPW_QCA_2017.crt

PWPW_TSA_2017.crt

PWPW_QTSA_2017.crt

PWPW_QTSA_2019.crt

QTSU1.crt

14 marca 2003r.,godz. 9:30:00

4 kwietnia 2003r.,godz. 15:00:007 kwietnia 2006 r., godz. 10:54:00

4 czerwca 2007r.,godz. 10:30:00

3 kwietnia 2009 r., godz. 12:50:00

11 maja 2012 r., godz. 14:00:00

31 maja 2012r.,godz. 11:30:00

08 maja 2015 r., godz. 12:00:00

01 lipca 2016r.,godz. 15:00:00

25 kwietnia 2017r.,godz. 12:00:00

05 maja 2017r.,godz. 14:00:00

26 czerwca 2017r.,godz. 10:00:00

28 czerwca 2019r.,godz. 17:30:00

14 października 2019r.,godz. 13:00:00

-
11.

Nazwa zakładu ubezpieczeń, z którym podmiot zawarł umowę ubezpieczeniową:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna

00-805 Warszawa ul. Chmielna 85/87


Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Spółka Akcyjna

I Inspektorat w Warszawie

Warszawa, ul Moniuszki 8


Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Spółka Akcyjna

II Inspektorat w Warszawie

Warszawa, ulGrójecka 186


Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Spółka Akcyjna

Oddział w Warszawie

Warszawa, ul Moniuszki 8


Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Spółka Akcyjna

Oddział Regionalny w Warszawie

Pion Klienta Korporacyjnego

ul. Prosta 30, 00-838 Warszawa


Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Spółka Akcyjna

Biuro Sprzedaży Korporacyjnej

II Oddział Sprzedaży Korporacyjnej

ul. Konstruktorska 13, 02-675 Warszawa


Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Spółka Akcyjna

Region Centralny

II Oddział Sprzedaży Korporacyjnej

Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa


Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Centrala

Biuro Sprzedaży Korporacyjnej

Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa


Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

14 marca 2003r.,godz. 9:30:00
1 grudnia 2005 r., godz. 14:30:0025 kwietnia 2008 r., godz. 12:00:00
18 marca 2010 r., godz. 12:00:0016 marca 2012 r., godz. 11:00:00


23 czerwca 2016 r., godz. 12:00:00

28 sierpnia 2017 r., godz. 12:00:00


15 października 2018 r., godz. 15:30:00
08 kwietnia 2019 r., godz. 12:00:00

nieaktualne
nieaktualnenieaktualne
nieaktualnenieaktualne


nieaktualne

nieaktualne


nieaktualne

12.

Okres na jaki została zawarta umowa ubezpieczeniowa:

Od 3 marca 2005r. do 2 marca 2006 r.


Od 3 marca 2006 r. do 2 marca 2007 r.


Od 3 marca 2007 r. do 2 marca 2008 r.


Od 3 marca 2008 r. do 2 marca 2009 r.


Od 3 marca 2009 r. do 2 marca 2010 r.


Od 3 marca 2010 r. do 2 marca 2011 r.


Od 3 marca 2011 r. do 2 marca 2012 r.


Od 3 marca 2012 r. do 2 marca 2013 r.


Od 3 marca 2013 r. do 2 marca 2014 r.


Od 3 marca 2014 r. do 2 marca 2015 r.


Od 3 marca 2015 r. do 2 marca 2016 r.


Od 3 marca 2016 r. do 2 marca 2017 r.


Od 3 marca 2017 r. do 2 marca 2018 r.


Od 3 marca 2018 r. do 2 marca 2019 r.


Od 3 marca 2019 r. do 2 marca 2020 r.


Od 3 marca 2020 r. do 2 marca 2021 r.


Od 3 marca 2021 r. do 2 marca 2022 r.


Od 3 marca 2022 r. do 2 marca 2023 r.

25października 2005r.godz.11:00:00


7 kwietnia 2006 r., godz. 9:00:00


23 marca 2007 r., godz. 13:40:00


25 kwietnia 2008 r., godz. 12:00:00


02 kwietnia 2009 r., godz. 15:00:00


18 marca 2010 r., godz. 12:00:00


15 kwietnia 2011 r., godz. 13:30:00


16 marca 2012 r., godz. 11:00:00


15 kwietnia 2013 r., godz. 14:00:00


13 marca 2014 r., godz. 10:30:00


08 maj 2015 r., godz. 10:00:00


23 czerwca 2016 r., godz. 12:00:00


28 sierpnia 2017 r., godz. 12:00:00


15 października 2018r. godz. 15:30:00


08 kwietnia 2019 r., godz. 12:00:00


20 kwietnia 2020 r., godz. 16:00:00


11 października 2021r.,godz. 12:00:00


28 marca 2022r.,godz. 12:00:00

-
13.

Suma ubezpieczenia:

250.000,00 PLN na jedno zdarzenie

i 1.000.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia

w okresie ubezpieczenia


1.000.000 EURO na wszystkie zdarzenia

250.000 EURO na 1 zdarzenie

25 października 2005r.godz.11:00:00
1 grudnia 2005 r., godz. 14:30:00

-
14.

Informacje o zamiarze zaprzestania działalności:

- - -
15.

Informacja o likwidacji dostawcy wraz z datą:

- - -
16.

Informacja o upadłości dostawcy wraz z datą:

- - -
17.

Data wykreślenia z rejestru:

-

-

-
18.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

07 października 2016 r.,

-