REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA DOSTAWCY

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu:3 (trzeci)14 lutego 2003r.,godz.15:00:00 -
2.Rodzaj dostawcy: kwalifikowany 14 lutego 2003r.,godz.15:00:00-
3.

Firma (nazwa dostawcy):

POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Spółka Akcyjna

14 lutego 2003r.,godz.15:00:00

-

4.

Dane adresowe:

00-222 Warszawa, ul. Sanguszki 1

14 lutego 2003r.,godz.15:00:00

-
5.

Numer KRS:

0000062594

14 lutego 2003r.,godz.15:00:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej dostawcy 5250001090 15 października 2016 r. -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM dla Certyfikatów Kwalifikowanych


OID:{12616111356010110}


Polityka Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM dla Certyfikatów Kwalifikowanych - Wersja 1.1


Polityka Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM dla Certyfikatów Kwalifikowanych - wersja 1.2


Polityka Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM dla Certyfikatów Kwalifikowanych - wersja 1.3


Polityka Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM dla Certyfikatów Kwalifikowanych - wersja 1.4


Polityka Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM dla Certyfikatów Kwalifikowanych - wersja 2.0


Polityka Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM dla Certyfikatów Kwalifikowanych - wersja 3.0


Polityka dla Certyfikatów Kwalifikowanych - SIGILLUM Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej wersja 3.1


OID:1.2.616.1.113725.0.0.0.1


Polityka świadczenia usług zaufania CUZ Sigillum wersja 1.1


Polityka Świadczenia Usług Zaufania CUZ Sigillum wersja 1.2


Polityka Świadczenia Usług Zaufania CUZ Sigillum wersja 1.4

14 lutego 2003r.,godz.15:00:009 kwietnia 2003r.,godz. 10:10:00


13 sierpnia 2004r.,godz. 16:00:009 grudnia 2005 r., godz. 14:30:0003 kwietnia 2007 r., godz. 09:30:0005 sierpnia 2008 r., godz. 09:30:0012 czerwca 2012 r., godz. 14:30:0012 czerwca 2015 r., godz. 11:00:0001 lipca 2016 r., godz. 15:00:0003 lipca 2017 r., godz. 10:00:00


28 sierpnia 2017 r., godz. 12:00:00


23 września 2019 r., godz. 14:00:00


23 kwietnia 2021 r., godz. 14:30:00

nieaktualnenieaktualne


nieaktualnenieaktualnenieaktualnenieaktualnenieaktualnenieaktualnenieaktualne


nieaktualnenieaktualne


nieaktualne

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów

Kwalifikowany znacznik czasu

14 lutego 2003r.,godz.15:00:00

14 marca 2003r.,godz. 15:00:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

14 lutego 2003 r. (Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów)

14 marca 2003 r. (Znakowanie czasem)

14 lutego 2003r.,godz.15:00:00

14 marca 2003r.,godz. 15:00:00

-
10. Informacja o wystawionych certyfikatach dostawcy usług zaufania.

PWPW_der.crt

PWPW_UZC_der.crt

SIGILLUM.crt

Sigillum_UZC.crt

SIGILLUM 2009.crt

SIGILLUM_2012.crt

SIGILLUM_QTSA_2012.crt

PWPW_QCA_2015.crt

SIGILLUM_QTSA_2016.crt

PWPW_QCA_2017.crt

PWPW_TSA_2017.crt

PWPW_QTSA_2017.crt

PWPW_QTSA_2019.crt

QTSU1.crt

14 marca 2003r.,godz. 9:30:00

4 kwietnia 2003r.,godz. 15:00:007 kwietnia 2006 r., godz. 10:54:00

4 czerwca 2007r.,godz. 10:30:00

3 kwietnia 2009 r., godz. 12:50:00

11 maja 2012 r., godz. 14:00:00

31 maja 2012r.,godz. 11:30:00

08 maja 2015 r., godz. 12:00:00

01 lipca 2016r.,godz. 15:00:00

25 kwietnia 2017r.,godz. 12:00:00

05 maja 2017r.,godz. 14:00:00

26 czerwca 2017r.,godz. 10:00:00

28 czerwca 2019r.,godz. 17:30:00

14 października 2019r.,godz. 13:00:00

-
11.

Nazwa zakładu ubezpieczeń, z którym podmiot zawarł umowę ubezpieczeniową:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna

00-805 Warszawa ul. Chmielna 85/87


Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Spółka Akcyjna

I Inspektorat w Warszawie

Warszawa, ul Moniuszki 8


Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Spółka Akcyjna

II Inspektorat w Warszawie

Warszawa, ulGrójecka 186


Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Spółka Akcyjna

Oddział w Warszawie

Warszawa, ul Moniuszki 8


Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Spółka Akcyjna

Oddział Regionalny w Warszawie

Pion Klienta Korporacyjnego

ul. Prosta 30, 00-838 Warszawa


Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Spółka Akcyjna

Biuro Sprzedaży Korporacyjnej

II Oddział Sprzedaży Korporacyjnej

ul. Konstruktorska 13, 02-675 Warszawa


Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Spółka Akcyjna

Region Centralny

II Oddział Sprzedaży Korporacyjnej

Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa


Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Centrala

Biuro Sprzedaży Korporacyjnej

Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa


Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

14 marca 2003r.,godz. 9:30:00
1 grudnia 2005 r., godz. 14:30:0025 kwietnia 2008 r., godz. 12:00:00
18 marca 2010 r., godz. 12:00:0016 marca 2012 r., godz. 11:00:00


23 czerwca 2016 r., godz. 12:00:00

28 sierpnia 2017 r., godz. 12:00:00


15 października 2018 r., godz. 15:30:00
08 kwietnia 2019 r., godz. 12:00:00

nieaktualne
nieaktualnenieaktualne
nieaktualnenieaktualne


nieaktualne

nieaktualne


nieaktualne

12.

Okres na jaki została zawarta umowa ubezpieczeniowa:

Od 3 marca 2005r. do 2 marca 2006 r.


Od 3 marca 2006 r. do 2 marca 2007 r.


Od 3 marca 2007 r. do 2 marca 2008 r.


Od 3 marca 2008 r. do 2 marca 2009 r.


Od 3 marca 2009 r. do 2 marca 2010 r.


Od 3 marca 2010 r. do 2 marca 2011 r.


Od 3 marca 2011 r. do 2 marca 2012 r.


Od 3 marca 2012 r. do 2 marca 2013 r.


Od 3 marca 2013 r. do 2 marca 2014 r.


Od 3 marca 2014 r. do 2 marca 2015 r.


Od 3 marca 2015 r. do 2 marca 2016 r.


Od 3 marca 2016 r. do 2 marca 2017 r.


Od 3 marca 2017 r. do 2 marca 2018 r.


Od 3 marca 2018 r. do 2 marca 2019 r.


Od 3 marca 2019 r. do 2 marca 2020 r.


Od 3 marca 2020 r. do 2 marca 2021 r.


Od 3 marca 2021 r. do 2 marca 2022 r.


Od 3 marca 2022 r. do 2 marca 2023 r.

25października 2005r.godz.11:00:00


7 kwietnia 2006 r., godz. 9:00:00


23 marca 2007 r., godz. 13:40:00


25 kwietnia 2008 r., godz. 12:00:00


02 kwietnia 2009 r., godz. 15:00:00


18 marca 2010 r., godz. 12:00:00


15 kwietnia 2011 r., godz. 13:30:00


16 marca 2012 r., godz. 11:00:00


15 kwietnia 2013 r., godz. 14:00:00


13 marca 2014 r., godz. 10:30:00


08 maj 2015 r., godz. 10:00:00


23 czerwca 2016 r., godz. 12:00:00


28 sierpnia 2017 r., godz. 12:00:00


15 października 2018r. godz. 15:30:00


08 kwietnia 2019 r., godz. 12:00:00


20 kwietnia 2020 r., godz. 16:00:00


11 października 2021r.,godz. 12:00:00


28 marca 2022r.,godz. 12:00:00

-
13.

Suma ubezpieczenia:

250.000,00 PLN na jedno zdarzenie

i 1.000.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia

w okresie ubezpieczenia


1.000.000 EURO na wszystkie zdarzenia

250.000 EURO na 1 zdarzenie

25 października 2005r.godz.11:00:00
1 grudnia 2005 r., godz. 14:30:00

-
14.

Informacje o zamiarze zaprzestania działalności:

- - -
15.

Informacja o likwidacji dostawcy wraz z datą:

- - -
16.

Informacja o upadłości dostawcy wraz z datą:

- - -
17.

Data wykreślenia z rejestru:

-

-

-
18.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

07 października 2016 r.,

-