REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA USŁUGI ZAUFANIA

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu:7 (siódmy)17 sierpnia 2004r.,godz. 13:30:00 -
2. Rodzaj usługi zaufania: kwalifikowana 17 sierpnia 2004r.,godz. 13:30:00-
3.

Firma (nazwa dostawcy):

TP INTERNET

Spółka zograniczoną odpowiedzialnością

17 sierpnia 2004r.,godz. 13:30:00

nieaktualne

4.

Dane adresowe:

02-672 Warszawa,ul. Domaniewska 41


02-273 Warszawa ul. Muszkieterów 15A

17 sierpnia 2004r.,godz. 13:30:00


13 kwietnia 2006 r., godz. 12:00:00

nieaktualne
5.

Numer KRS:

0000043165

17 sierpnia 2004r.,godz. 13:30:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej dostawcy - - -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka Certyfikacji - Znakowanie czasem

przez Centrum Certyfikacji Signet - wersja 1.0

17 sierpnia 2004 r.,godz. 13:30:00

-

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Kwalifikowany znacznik czasu

17 sierpnia 2004r.,godz. 13:30:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

17 sierpnia 2004 r.

17 sierpnia 2004r.,godz. 13:30:00

-
10. Informacja o wystawionych certyfikatach dostawcy usług zaufania.

-

-

-

11.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

07 października 2016 r.,

-