Narodowe Centrum Certyfikacji

Komunikaty 2013

Komunikat z dnia 14 grudnia 2013 r.

Narodowe Centrum Certyfikacji uprzejmie informuje, że w dniu 14 grudnia b.r. zakończył pracę urząd „stary root” systemu NCCert. W związku z powyższym od dnia 15 grudnia b.r. obowiązywać będzie Polityka Certyfikacji wersja 2.4. Wszelkie informacje dotyczące urzędu „stary root” systemu NCCert dostępne są od dnia 14 grudnia b.r. w zakładce ARCHIWUM


Komunikat z dnia 18 września 2013 r.

Narodowe Centrum Certyfikacji uprzejmie informuje, iż w dniu 21 września 2013 roku nastąpi zmiana szaty graficznej strony internetowej www.nccert.pl. Nowa szata graficzna, dostosowana do obowiązujących w NBP standardów akcentować będzie stopień zaangażowania Narodowego Banku Polskiego w prowadzenie głównego urzędu certyfikacji w krajowym systemie infrastruktury klucza publicznego.

Wprowadzone zmiany nie wpłyną ani na zawartość merytoryczną strony ani na jej adres czy lokalizację zasobów takich jak listy ARL czy lista TSL.

Poniżej załączony został przykładowy zrzut ekranu prezentujący nową szatę graficzną strony internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji.

jpg.gif Plik: Zrzut ekranu 1


Komunikat z dnia 15 maja 2013 r.

Narodowe Centrum Certyfikacji uprzejmie informuje, iż od dnia 03 czerwca 2013 r. obowiązywać będzie "Polityka certyfikacji Narodowego Centrum Certyfikacji” wersja 2.3.

Zmiany wprowadzone w nowej wersji polityki certyfikacji dotyczą:

  • przypisania zadania wykonywania kopii zapasowych Operatorom Systemu. Dotychczas zadanie to wykonywane było przez Administratorów Systemu,
  • umożliwienia Dyrektorowi Departamentu Ochrony NBP podejmowania szczegółowych decyzji o charakterze technicznym, a nie mających wpływu na zakres zadań, zobowiązań i odpowiedzialności Narodowego Centrum Certyfikacji.

Dodatkowo, nowa wersja "Polityki certyfikacji Narodowego Centrum Certyfikacji" została dostosowana do wymagań dokumentu RFC 3647 Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certification Practices Framework.

Kwalifikowani dostawcy usług zaufania