REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA DOSTAWCY

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu:13 (trzynasty)30 grudnia 2013r.,godz. 15:30:00 -
2.Rodzaj dostawcy: kwalifikowany 30 grudnia 2013r.,godz. 15:30:00 -
3.

Firma (nazwa dostawcy):

EuroCert Sp. z. o.o.

30 grudnia 2013r.,godz. 15:30:00

-

4.

Dane adresowe:

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 23

02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 23 C/116

02-884 Warszawa, ul. Puławska 474

30 grudnia 2013r.,godz. 15:30:00

10 listopada 2015r.,godz. 12:00:00

10 lutego 2016r.,godz. 11:00:00

nieaktualne

nieaktualne

5.

Numer KRS:

0000408592

30 grudnia 2013r.,godz. 15:30:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej dostawcy 9512352379 30 grudnia 2013r.,godz. 15:30:00 -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka Certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wersja 1.1

Polityka Certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wersja 1.2

Polityka Certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wersja 1.3

Polityka Certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wersja 2.0

Polityka Certyfikacji dla kwalifikowanych znaczników czasu wersja 1.0

Polityka Certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wersja 3.0

Polityka Certyfikacji i Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług Zaufania EuroCert Wersja 1.

Polityka Certyfikacji i Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług Zaufania EuroCert Wersja 3.

Polityka Certyfikacji i Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług Zaufania EuroCert Wersja 3.1

30 grudnia 2013r.,godz. 15:30:00

02 kwietnia 2015r.,godz. 13:00:00

10 lutego 2016r.,godz. 11:00:00

03 lipca 2017r.,godz. 12:00:00

29 września 2017r.,godz. 14:30:00

20 listopada 2017r.,godz. 15:30:00

01 października 2018r.,godz. 15:30:00


01 października 2019r.,godz. 10:30:00


07 maja 2020r.,godz. 12:50:00

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne


nieaktualne

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów

Kwalifikowany znacznik czasu

30 grudnia 2013r.,godz. 15:30:00

29 września 2017r.,godz. 14:30:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

30 grudnia 2013r.

30 grudnia 2013r.,godz. 15:30:00

-
10. Informacja o wystawionych certyfikatach dostawcy usług zaufania.

EuroCert_QCA_2014.crt

EuroCert_QCA1_2017.crt

EuroCert_QCA2_2017.crt

EuroCert_QCA3_2017.crt

EuroCert_QTSA_2017.crt

EuroCert_QTSA_2018.crt

EuroCert_QTSA_2019.crt

EuroCert_QCA_2022.crt

EuroCert_QTSA_2022.crt

Eurocert_QTSA_2024_ECC.crt

Eurocert_QTSA_2024_RSA.crt

15 stycznia 2014r., godz. 14:00:00

15 lutego 2017r., godz. 15:00:00

15 lutego 2017r., godz. 15:00:00

16 marca 2017r., godz. 09:00:00

21 września 2017 r., godz. 14:00:00

25 maja 2018 r., godz. 14:00:00

04 luty 2019 r., godz. 12:00:00

16 luty 2022 r., godz. 12:00:00

16 luty 2022 r., godz. 12:00:00

29 kwietnia 2024 r., godz. 12:00:00

29 kwietnia 2024 r., godz. 12:00:00

-unieważniony

11.

Nazwa zakładu ubezpieczeń, z którym podmiot zawarł umowę ubezpieczeniową:

TUiR Allianz Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 1

02-685 Warszawa


Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Region Sprzedaży Korporacyjnej Północ

Oddział Sprzedaży Korporacyjnej Warszawa 4

ul. Konstruktorska 13

02-673 Warszawa


Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Al. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa


Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4

00-843 Warszawa

15 stycznia 2014r., godz. 14:00:00
21 września 2017 r., godz. 14:00:00

22 luty 2019 r., godz. 12:30:00


07 kwietnia 2023 r., godz. 12:00:00

nieaktualne

nieaktualne


nieaktualne

12.

Okres na jaki została zawarta umowa ubezpieczeniowa:

od 30 grudnia 2013 r., do 29 grudnia 2014 r.

od 30 grudnia 2014 r., do 29 grudnia 2015 r.

od 30 grudnia 2015 r., do 11 luty 2017 r.

od 12 lutego 2017 r., do 11 lutego 2018 r.

od 12 lutego 2018 r., do 11 lutego 2019 r.

od 12 lutego 2019 r., do 11 lutego 2020 r.

od 12 lutego 2020 r., do 11 lutego 2021 r.

od 12 lutego 2021 r., do 11 lutego 2022 r.

od 12 lutego 2022 r., do 11 lutego 2023 r.

od 12 lutego 2023 r., do 11 lutego 2024 r.

od 12 lutego 2024 r., do 11 lutego 2025 r.

15 stycznia 2014r., godz. 14:00:00

17 lutego 2015r., godz. 14:00:00

16 stycznia 2017r.,godz. 11:00:00

21 września 2017 r., godz. 14:00:00

07 marca 2018 r., godz. 11:00:00

22 luty 2019 r., godz. 12:30:00

21 luty 2020 r., godz. 16:20:00

11 października 2021r.,godz. 12:00:00

16 luty 2022r.,godz. 12:00:00

07 kwietnia 2023r.,godz. 12:00:00

29 kwietnia 2024 r., godz. 12:00:00

-
13.

Suma ubezpieczenia:

250.000 EURO na jedno zdarzenie

i 1.000.000 EURO na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

15 stycznia 2014r., godz. 14:00:00

-
14.

Informacje o zamiarze zaprzestania działalności:

- - -
15.

Informacja o likwidacji dostawcy wraz z datą:

- - -
16.

Informacja o upadłości dostawcy wraz z datą:

- - -
17.

Data wykreślenia z rejestru:

-

-

-
18.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

07 października 2016 r.,

-