Narodowe Centrum Certyfikacji

Komunikaty 2015

Komunikat z dnia 30 października 2015 r.

Narodowe Centrum Certyfikacji uprzejmie informuje, że została podjęta decyzja dotycząca przesunięcia terminu generowania nowych kluczy kryptograficznych i zaświadczenia certyfikacyjnego głównego urzędu certyfikacji NCCert. Nowe klucze kryptograficzne i zaświadczenie zostanie wygenerowane w lipcu 2016 roku tj. po wejściu w życie rozporządzenia eIDAS. Oznacza to, iż w okresie od października b.r. do lipca 2016 roku zaświadczenia certyfikacyjne dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne wydawane będą na okres krótszy niż 5 lat. Takie rozwiązanie nie jest sprzeczne z zapisami §8 ust.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2002 roku w sprawie określenia trybu tworzenia i wydawania zaświadczenia certyfikacyjnego związanego z podpisem elektronicznym. Obecny urząd NCCert funkcjonować będzie do czasu wygaśnięcia aktualnego zaświadczenia certyfikacyjnego. W nowym zaświadczeniu certyfikacyjnym zaimplementowany zostanie algorytm RSA 4096 oraz funkcja skrótu SHA 512.

Wszystkie podmioty będące odbiorcami dokumentów podpisanych z wykorzystaniem podpisów elektronicznych weryfikowanych za pomocą certyfikatów kwalifikowanych prosimy o podjęcie działań mających na celu dostosowanie systemów informatycznych i aplikacji do obsługi nowych algorytmów kryptograficznych.

Kwalifikowani dostawcy usług zaufania