Lista CRL

Lista unieważnionych certyfikatów dostawców usług zaufania wydanych przez urząd "NCCert2016":

arl http://www.nccert.pl/arl/nccert2016.crl


Lista unieważnionych certyfikatów dostawców usług zaufania wydanych przez urząd "NCCert2009":

arl http://www.nccert.pl/arl/nccert-n.crl


Ostatnia lista unieważnionych certyfikatów dostawców usług zaufania wydanych przez urząd "stary root":

arl http://www.nccert.pl/arl/nccert.crl