REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA USŁUGI ZAUFANIA

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu:6 (szósty)21 marca 2003r.,godz. 13:00:00 -
2. Rodzaj usługi zaufania: kwalifikowana 21 marca 2003r.,godz. 13:00:00 -
3.

Firma (nazwa dostawcy):

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA Spółka Akcyjna

21 marca 2003r.,godz. 13:00:00

-

4.

Dane adresowe:

02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72


02-781 Warszawa ul. rtm. W. Pileckiego 65

21 marca 2003r.,godz. 13:00:00


29 grudnia 2009r.,godz. 10:00:00

nieaktualne
5.

Numer KRS:

0000113064

21 marca 2003r.,godz. 13:00:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej dostawcy 5260300517 21 marca 2003r.,godz. 13:00:00 -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka Certyfikacji KIR S.A. dla Certyfikatów Kwalifikowanych

OID:{1.2.616.1.113571.1.1}

Polityka Certyfikacji KIRS.A. dla Certyfikatów Kwalifikowanych - Wersja 1.2.

Polityka Certyfikacji KIR S.A. dla Usługi Znakowania Czasem - wersja 1.0.

Polityka Certyfikacji KIR S.A. dla Kwalifikowanych Certyfikatów- wersja 2.0

Polityka Certyfikacji KIR S.A. dla usługi Znakowania Czasem - wersja 1.1.

Polityka Certyfikacji KIR S.A. dla Certyfikatów Kwalifikowanych - wersja 2.1

Polityka Certyfikacji KIR S.A. dla kwalifikowanych usług zaufania - wersja 1.0

Polityka Certyfikacji KIR dla kwalifikowanych usług zaufania - wersja 1.1

Polityka Certyfikacji KIR dla kwalifikowanych usług zaufania - wersja 1.3

Polityka Certyfikacji KIR dla kwalifikowanych usług zaufania - wersja 1.4

Polityka Certyfikacji KIR dla kwalifikowanych usług zaufania - wersja 1.5

Polityka Certyfikacji KIR dla kwalifikowanych usług zaufania - wersja 1.6

21 marca 2003 13:00:00

9 kwietnia 2003 10:25:00

24 lutego 2004r 10:15:00

13 września 2005 1:16:00

01 marca 2010 10:00:00

01 marca 2010 10:00:00

05 lutego 2013 10:00:00

01 września 2017 14:30:00

26 października 2018 11:30:00

25 czerwca 2019 15:00:00

08 grudnia 2021 15.00.00

17 sierpnia 2023 12.00.00

21 marca 2024 r. 11.00.00

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

nieaktualne

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Generowanie i zarządzanie w imieniu subskrybentów danymi do składania kwalifikowanych podpisów elektronicznych

25 czerwca 2019r.,godz. 15:00:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

21 marca 2003r.

21 marca 2003r.,godz. 13:00:00

-
10. Informacja o wystawionych certyfikatach dostawcy usług zaufania.

SZAFIR_QCA_2017.crt

SZAFIR_QCA3_2021.crt

25 czerwca 2019 r., godz. 15.00.00

08 grudnia 2021 r., godz. 15.00.00

-
11.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

07 października 2016 r.,

-
12.

Uwagi:

25 czerwca 2019 r.,

-