REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA DOSTAWCY

-

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu:30 (trzydziesty)30 sierpnia 2022r.,godz. 12:30:00 -
2.Rodzaj dostawcy: kwalifikowany 30 sierpnia 2022r.,godz. 12:30:00 -
3.

Firma (nazwa dostawcy):

KFJ Inwestycje Sp. z o. o.

30 sierpnia 2022r.,godz. 12:30:00

-

4.

Dane adresowe:

1 Maja 5, 81-807 Sopot

30 sierpnia 2022r.,godz. 12:30:00 -
5.

Numer KRS:

0000048362

30 sierpnia 2022r., godz. 12:30:00

-

6. Numer identyfikacji podatkowej dostawcy 5832534157 30 sierpnia 2022r., godz. 12:30:00 -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka świadczenia przez KFJ Inwestycje usługi KURDE

30 sierpnia 2022r., godz. 12:30:00

-
8.

Rodzaj świadczonych usług:

Kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego

30 sierpnia 2022r.,godz. 12:30:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

30 sierpnia 2022r.

30 sierpnia 2022r.,godz. 12:30:00

-
10. Informacja o wystawionych certyfikatach dostawcy usług zaufania.

KFJ_QRDS.crt

30 sierpnia 2022r.,godz. 12:30:00

-
11.

Nazwa zakładu ubezpieczeń, z którym podmiot zawarł umowę ubezpieczeniową:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Al. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

21 września 2022r.,godz.15:00:00

-
12.

Okres na jaki została zawarta umowa ubezpieczeniowa:

od 10 września 2022 r., do 09 września 2023 r.

21 września 2022r.,godz. 15:00:00

-
13.

Suma ubezpieczenia:

250.000 EURO na jedno zdarzenie i 1.000.000 EURO na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

21 września 2022r.,godz. 15:00:00 -
14.

Informacje o zamiarze zaprzestania działalności:

- - -
15.

Informacja o likwidacji dostawcy wraz z datą:

- - -
16.

Informacja o upadłości dostawcy wraz z datą:

- - -
17.

Data wykreślenia z rejestru:

-

-

-
18.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

30 sierpnia 2022r.

-