Narodowe Centrum Certyfikacji

REJESTR NIEKWALIFIKOWANYCH USŁUG ZAUFANIA

Narodowy Bank Polski prowadzi rejestr usług zaufania od dnia 1 października 2005r.

cert.gif Plik: NCCert2016.crt - Certyfikat Narodowego Centrum Certyfikacji wystawiony w 2016 r.

cert.gif Plik: NCCert.crt - Certyfikat Narodowego Centrum Certyfikacji wystawiony w 2009 r.

Lp Nazwa dostawcy Rodzaj świadczonych usług Czas dokonania wpisu
Lp Nazwa dostawcy Rodzaj świadczonych usług Czas dokonania wpisu
1

Madkom
Spółka Akcyjna

Weryfikacja statusu certyfikatu

16 maja 2017 r.,godz. 15:00:00

2

Madkom
Spółka Akcyjna

Poświadczenie odbioru i przedłożenia

16 maja 2017 r.,godz. 15:00:00

3

Asseco Data Systems
Spółka Akcyjna

Wydawanie certyfikatów atrybutów

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

4

Asseco Data Systems
Spółka Akcyjna

Poświadczenie odbioru i przedłożenia

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

5

Asseco Data Systems
Spółka Akcyjna

Poświadczenie depozytowe

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

6

Asseco Data Systems
Spółka Akcyjna

Poświadczenie rejestrowe i repozytoryjne

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

7

Enigma Systemy Ochrony Informacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Poświadczanie ważności certyfikatów

04 kwietnia 2011 r.,godz. 15:30:00

8

Orange Polska
Spółka Akcyjna

Wydawanie certyfikatów uwierzytelnienia witryn internetowych

28 sierpnia 2017 r.,godz. 12:00:00

9

Asseco Data Systems
Spółka Akcyjna

Weryfikowanie statusu certyfikatów w trybie on-line

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

Archiwum | Mapa strony | Kontakt