REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA USŁUGI ZAUFANIA

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu: 31 (trzydziesty pierwszy) 31 października 2022 r., godz. 12:30:00 -
2.Rodzaj usługi zaufania: niekwalifikowana 31 października 2022 r., godz. 12:30:00 -
3.

Firma (nazwa dostawcy):

System Obsługi Najmu Sp. z o.o.

31 października 2022 r., godz. 12:30:00

-

4.

Dane adresowe:

ul. Henryka Pachońskiego 32a/27 31-223 Kraków

31 października 2022 r., godz. 12:30:00

-
5.

Numer KRS:

0000604035

31 października 2022 r., godz. 12:30:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej 9452191405 31 października 2022 r., godz. 12:30:00 -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka świadczenia usług zaufania przez System obsługi najmu nr wersji 1.0 data wydania 01/09/2021.

31 października 2022 r., godz. 12:30:00

-

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Usługa podpisywania dokumentów poprzez zaawansowaną pieczęć elektroniczną opartą o certyfikat kwalifikowany. Usługa podpisywania elektronicznego dokumentów poprzez platformę System obsługi najmu.

31 października 2022 r., godz. 12:30:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

31 października 2022 r., godz. 12:30:00

31 października 2022 r., godz. 12:30:00


-
10.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

31 października 2022 r., godz. 12:30:00

-
11.

Uwagi:

Usługa niekwalifikowan obejmuje:

1. Usługa podpisywania dokumentów poprzez zaawansowaną pieczęć elektroniczną opartą o certyfikat kwalifikowany.
2. Usługa podpisywania elektronicznego dokumentów poprzez platformę System obsługi najmu.

31 października 2022 r., godz. 12:30:00

-