REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA USŁUGI ZAUFANIA

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu: 30 (trzydziesty) 28 września 2022 r., godz. 14:30:00 -
2.Rodzaj usługi zaufania: niekwalifikowana 28 września 2022 r., godz. 14:30:00 -
3.

Firma (nazwa dostawcy):

Causa Finita S.A.

28 września 2022 r., godz. 14:30:00

-

4.

Dane adresowe:

ul. Tadeusz Rejtana 36, 35-310 Rzeszów

28 września 2022 r., godz. 14:30:00

-
5.

Numer KRS:

0000640290

28 września 2022 r., godz. 14:30:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej 8133728880 28 września 2022 r., godz. 14:30:00 -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka Świadczenia Usługi Zaufania Elektroniczne Centrum Arbitrażu i Mediacji Ultima RATIO przy "Ultima Ratio" Pierwszym Elektronicznym Sądzie Polubownym przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, Wersja 1.0 z dnia 6 września 2022 r.

28 września 2022 r., godz. 14:30:00

-

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Usługa obsługi podpisywania elektronicznego dokumentów w Serwisie Ultima RATIO, usługa składania podpisu elektronicznego w Serwisie Ultima RATIO

28 września 2022 r., godz. 14:30:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

28 września 2022 r., godz. 14:30:00

28 września 2022 r., godz. 14:30:00


-
10.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

28 września 2022 r., godz. 14:30:00

-
11.

Uwagi:

Usługa niekwalifikowan obejmuje:

1. Usługa obsługi podpisywania elektronicznego dokumentów w Serwisie Ultima RATIO, usługa składania podpisu elektronicznego w Serwisie Ultima RATIO

28 września 2022 r., godz. 14:30:00

-