REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA USŁUGI ZAUFANIA

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu: 28 (dwudziesty ósmy) 23 marca 2022r.,godz.14:30:00 -
2. Rodzaj usługi zaufania: niekwalifikowana 23 marca 2022r.,godz.14:30:00-
3.

Firma (nazwa dostawcy):

DoxyChain sp. z o.o.

23 marca 2022r.,godz.14:30:00

-

4.

Dane adresowe:

ul. Prosta 20, 00-850 Warszawa

23 marca 2022r.,godz.14:30:00

-
5.

Numer KRS:

0000805663

23 marca 2022r.,godz.14:30:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej dostawcy 7010946739 23 marca 2022r.,godz.14:30:00 -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka Świadczenia Usług Zaufania DoxyChain wersja 1.0 z dnia 18 marca 2022

23 marca 2022r.,godz.14:30:00

-

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Usługa składania podpisu elektronicznego, usługa obsługi podpisywania elektronicznego dokumentów przez platformę DoxyChain

23 marca 2022r.,godz.14:30:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

 

 

-
10.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

23 marca 2022r.,godz.14:30:00

-