REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA DOSTAWCY

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu: 21 (dwudziesty pierwszy) 21 stycznia 2021r.,godz.12:30:00 -
2. Rodzaj dostawcy: niekwalifikowany 21 stycznia 2021r.,godz.12:30:00-
3.

Firma (nazwa dostawcy):

BChain Partner Sp. z o.o.

21 stycznia 2021r.,godz.12:30:00

-

4.

Dane adresowe:

ul. Skarbka z Gór 140a lok 4, 03-287 Warszawa

21 stycznia 2021r.,godz.12:30:00

-
5.

Numer KRS:

0000795171

21 stycznia 2021r.,godz.12:30:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej dostawcy 1133001476 21 stycznia 2021r.,godz.12:30:00 -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka świadczenia usług zaufania Bchain Partner

21 stycznia 2021r.,godz.12:00:00

-

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Usługa składania podpisu elektronicznego, usługa obsługi podpisywania elektronicznego dokumentów poprzez platformę S3 DOC

21 stycznia 2021r.,godz.12:30:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

 

 

-
10.

Data wykreślenia z rejestru:

Wykreślono z rejestru podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne z dniem 26 września 2023 r.

28 września 2023 r., godz. 12:00:00

-
11.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

21 stycznia 2021r.,godz.12:30:00

-