REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA USŁUGI ZAUFANIA

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu: 15 (piętnasty) 16 maja 2017r.,godz.15:00:00 -
2. Rodzaj usługi zaufania: niekwalifikowana 16 maja 2017r.,godz.15:00:00-
3.

Firma (nazwa dostawcy):

Madkom

Spółka Akcyjna

16 maja 2017r.,godz.15:00:00

-

4.

Dane adresowe:

Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

16 maja 2017r.,godz.15:00:00

-
5.

Numer KRS:

0000394954

16 maja 2017r.,godz.15:00:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej dostawcy 5862272756 16 maja 2017r.,godz.15:00:00 -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka świadczenia usług niekwalifikowanych Madkom S.A.

16 maja 2017r.,godz.15:00:00

-

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Poświadczenie odbioru i przedłożenia

16 maja 2017r.,godz.15:00:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

12 maja 2017 r.

16 maja 2017r.,godz. 15:00:00

-
10.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

16 maja 2017 r.,godz. 15:00:00

-