REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA USŁUGI ZAUFANIA

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu: 17 (siedemnasty) 30 stycznia 2020r.,godz.14:00:00 -
2. Rodzaj usługi zaufania: niekwalifikowana 30 stycznia 2020r.,godz.14:00:00-
3.

Firma (nazwa dostawcy):

Wydawnictwo Kwantum

Sp. z o.o.

30 stycznia 2020r.,godz.14:00:00

-

4.

Dane adresowe:

ul. 1 Maja 5, 81-807 Sopot

30 stycznia 2020r.,godz.14:00:00

-
5.

Numer KRS:

0000060215

30 stycznia 2020r.,godz.14:00:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej dostawcy 5842407041 30 stycznia 2020r.,godz.14:00:00 -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka świadczenia usług zaufania Poczta Prawnicza NOTA

30 stycznia 2020r.,godz.14:00:00

-

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Niekwalifikowana usługa elektronicznych doręczeń

30 stycznia 2020r.,godz.14:00:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

 

 

-
10.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

30 stycznia 2020r.,godz.14:00:00

-