REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA USŁUGI ZAUFANIA

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu: 16 (szesnasty) 28 sierpnia 2017r.,godz.12:00:00 -
2. Rodzaj usługi zaufania: niekwalifikowana 28 sierpnia 2017r.,godz.12:00:00-
3.

Firma (nazwa dostawcy):

Orange Polska

Spółka Akcyjna

28 sierpnia 2017r.,godz.12:00:00

-

4.

Dane adresowe:

Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

28 sierpnia 2017r.,godz.12:00:00

-
5.

Numer KRS:

0000010681

28 sierpnia 2017r.,godz.12:00:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej dostawcy 526025995 28 sierpnia 2017r.,godz.12:00:00 -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka certyfikacji Certyfikaty dla Serwerów SSL wersja 1.0

28 sierpnia 2017r.,godz.12:00:00

-

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Wydawanie certyfikatów uwierzytelnienia witryn internetowych

28 sierpnia 2017r.,godz.12:00:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

22 sierpnia 2017 r.

28 sierpnia 2017r.,godz.12:00:00

-
10.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

28 sierpnia 2017r.,godz.12:00:00

-