REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA USŁUGI ZAUFANIA

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu:6 (szósty) 08 grudnia 2017 r., godz. 13:00:00 -
2.Rodzaj usługi zaufania: niekwalifikowana 08 grudnia 2017 r., godz. 13:00:00 -
3.

Firma (nazwa dostawcy):

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

08 grudnia 2017 r., godz. 13:00:00

-

4.

Dane adresowe:

02-781 Warszawa, ul. Pileckiego 65

08 grudnia 2017 r., godz. 13:00:00

-
5.

Numer KRS:

0000113064

08 grudnia 2017 r., godz. 13:00:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej 5260300517 08 grudnia 2017 r., godz. 13:00:00 -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Kodeks postępowania certyfikacyjnego KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych

08 grudnia 2017 r., godz. 13:00:00

-

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Wydawanie certyfikatów niekwalifikowanych

08 grudnia 2017 r., godz. 13:00:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

08 grudnia 2017 r.

08 grudnia 2017 r., godz. 13:00:00


-
10.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

08 grudnia 2017 r., godz. 13:00:00

-
11.

Uwagi:

Usługa wydawania certyfikatów niekwalifikowanych obejmuje:

1. Certyfikaty niekwalifikowane podpisu elektronicznego.

2. Certyfikaty niekwalifikowane pieczęci elektronicznej.

3. Certyfikaty do uwierzytelnienia witryn internetowych.

08 grudnia 2017 r., godz. 13:00:00

-