REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA USŁUGI ZAUFANIA

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu: 3 (trzeci) 15 grudnia 2017 r., godz. 12:00:00 -
2. Rodzaj usługi zaufania: niekwalifikowana 15 grudnia 2017 r., godz. 12:00:00-
3.

Firma (nazwa dostawcy):

POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Spółka Akcyjna

15 grudnia 2017 r., godz. 12:00:00

-

4.

Dane adresowe:

00-222 Warszawa ul. R.Sanguszki 1

15 grudnia 2017 r., godz. 12:00:00

-
5.

Numer KRS:

0000062594

15 grudnia 2017 r., godz. 12:00:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej dostawcy 5250001090 15 grudnia 2017 r., godz. 12:00:00 -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka PCCE dla Certyfikatów

15 grudnia 2017 r., godz. 12:00:00

-

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Wydawanie certyfikatów uwierzytelnienia witryn internetowych

15 grudnia 2017 r., godz. 12:00:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

22 sierpnia 2017 r.

15 grudnia 2017 r., godz. 12:00:00

-
10.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

15 grudnia 2017 r., godz. 12:00:00

-