REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA USŁUGI ZAUFANIA

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu:13 (trzynasty) 08 grudnia 2017 r., godz. 15:30:00 -
2.Rodzaj usługi zaufania: niekwalifikowana 08 grudnia 2017 r., godz. 15:30:00 -
3.

Firma (nazwa dostawcy):

EuroCert Sp. z o.o.

08 grudnia 2017 r., godz. 15:30:00

-

4.

Dane adresowe:

02-884 Warszawa, ul. Puławska 474

08 grudnia 2017 r., godz. 15:30:00

-
5.

Numer KRS:

0000408592

08 grudnia 2017 r., godz. 15:30:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej 9512352379 08 grudnia 2017 r., godz. 15:30:00 -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka Certyfikacji i Kodeks postępowania certyfikacyjnego niekwalifikowanych usług EuroCert

08 grudnia 2017 r., godz. 15:30:00

-

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Wydawanie certyfikatów niekwalifikowanych

08 grudnia 2017 r., godz. 15:30:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

06 grudnia 2017 r.

08 grudnia 2017 r., godz. 15:30:00


-
10.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

08 grudnia 2017 r., godz. 15:30:00

-
11.

Uwagi:

Usługa wydawania certyfikatów niekwalifikowanych obejmuje:

1. Certyfikaty niekwalifikowane podpisu elektronicznego.

2. Certyfikaty niekwalifikowane pieczęci elektronicznej.

08 grudnia 2017 r., godz. 15:30:00

-