REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA USŁUGI ZAUFANIA

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu:11 (jedenasty) 12 grudnia 2017 r., godz. 14:00:00 -
2.Rodzaj usługi zaufania: niekwalifikowana 12 grudnia 2017 r., godz. 14:00:00 -
3.

Firma (nazwa dostawcy):

ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.

12 grudnia 2017 r., godz. 14:00:00

-

4.

Dane adresowe:

02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 116

12 grudnia 2017 r., godz. 14:00:00

-
5.

Numer KRS:

0000160395

12 grudnia 2017 r., godz. 14:00:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej 5261029614 12 grudnia 2017 r., godz. 14:00:00 -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka Certyfikacji dla Certyfikatów Niekwalifikowanych Powszechnych, wersja 1.3

12 grudnia 2017 r., godz. 14:00:00

-

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Wydawanie certyfikatów niekwalifikowanych

12 grudnia 2017 r., godz. 14:00:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

12 grudnia 2017 r.

12 grudnia 2017 r., godz. 14:00:00


-
10.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

12 grudnia 2017 r., godz. 14:00:00

-