Narodowe Centrum Certyfikacji

Aktualności


Aktualizacja z dnia 01 lipca 2016 r.

Uprzejmie informujemy, iż weszło do stosowania rozporządzenie eIDAS. Rozporządzenie obowiązuje bezpośrednio w krajowym porządku prawnym. Notyfikowanym Komisji Europejskiej organem nadzoru jest Minister Rozwoju.


Aktualizacja z dnia 04 kwietnia 2016 r.

Zaktualizowano Krajową Zaufaną Listę


Aktualizacja z dnia 04 kwietnia 2016 r.

Nowe zaświadczenia certyfikacyjne dla firmy Asseco Data Systems S.A.

Realizując Decyzję Ministra Rozwoju założono karty rejestrowe dla Asseco Data Systems S.A. oraz wydano zaświadczenia certyfikacyjne w zakresie:

  • wydawania kwalifikowanych certyfikatów,
  • wydawania kwalifikowanych certyfikatów atrybutów,
  • znakowania czasem,
  • weryfikowania statusu certyfikatów w trybie on-line,
  • walidacji danych,
  • poświadczenia odbioru i przedłożenia,
  • poświadczenia depozytowego,
  • poświadczenia rejestrowego i repozytoryjnego.

Aktualizacja z dnia 25 marca 2016 r. (Nowy komunikat)

Podpis elektroniczny i usługi zaufania – nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca 2016 r.

Usługi zaufania i nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE

Kwalifikowani dostawcy usług zaufania

Archiwum | Mapa strony | Kontakt