REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA
KARTA USŁUGI ZAUFANIA

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu:14 (czternasty)04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00 -
2.Rodzaj usługi zaufania: kwalifikowana 04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00 -
3.

Firma (nazwa dostawcy):

ASSECO DATA SYSTEMS Spółka Akcyjna

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

-

4.

Dane adresowe:

81-387 Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 15

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

-
5.

Numer KRS:

0000421310

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej 8520006444 15 października 2016 r. -
7.

Nazwa polityki certyfikacji:

Polityka Certyfikacji kwalifikowanych usług CERTUM.

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

-

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

04 kwietnia 2016 r.

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00


-
10. Informacja o wystawionych certyfikatach dostawcy usług zaufania.

CERTUM_QCA_2016.crt

CERTUM_QCA1_2017.crt

CERTUM_QCA2_2017.crt

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

16 marca 2017r., godz. 09:00:00

16 marca 2017r., godz. 09:00:00

-
11.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

07 października 2016 r.,

-