REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA
KARTA DOSTAWCY

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu:13 (trzynasty)30 grudnia 2013r.,godz. 15:30:00 -
2.Rodzaj dostawcy: kwalifikowany 30 grudnia 2013r.,godz. 15:30:00 -
3.

Firma (nazwa dostawcy):

EuroCert Sp. z. o.o.

30 grudnia 2013r.,godz. 15:30:00

-

4.

Dane adresowe:

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 23

02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 23 C/116

02-884 Warszawa, ul. Puławska 474

30 grudnia 2013r.,godz. 15:30:00

10 listopada 2015r.,godz. 12:00:00

10 lutego 2016r.,godz. 11:00:00

nieaktualne

nieaktualne

-
5.

Numer KRS:

0000408592

30 grudnia 2013r.,godz. 15:30:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej dostawcy 9512352379 30 grudnia 2013r.,godz. 15:30:00 -
7.

Nazwa polityki certyfikacji:

Polityka Certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wersja 1.1

Polityka Certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wersja 1.2

Polityka Certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wersja 1.3

30 grudnia 2013r.,godz. 15:30:00

02 kwietnia 2015r.,godz. 13:00:00

10 lutego 2016r.,godz. 11:00:00

nieaktualne

nieaktualne

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów

30 grudnia 2013r.,godz. 15:30:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

30 grudnia 2013r.

30 grudnia 2013r.,godz. 15:30:00

-
10. Informacja o wystawionych certyfikatach dostawcy usług zaufania.

EuroCert_QCA_2014.crt

EuroCert_QCA1_2017.crt

EuroCert_QCA2_2017.crt

EuroCert_QCA3_2017.crt

15 stycznia 2014r., godz. 14:00:00

15 lutego 2017r., godz. 15:00:00

15 lutego 2017r., godz. 15:00:00

16 marca 2017r., godz. 09:00:00

-

11.

Nazwa zakładu ubezpieczeń, z którym podmiot zawarł umowę ubezpieczeniową:

TUiR Allianz Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 1

02-685 Warszawa

15 stycznia 2014r., godz. 14:00:00

-

12.

Okres na jaki została zawarta umowa ubezpieczeniowa:

od 30 grudnia 2013 r., do 29 grudnia 2014 r.

od 30 grudnia 2014 r., do 29 grudnia 2015 r.

od 30 grudnia 2015 r., do 11 luty 2017 r.

15 stycznia 2014r., godz. 14:00:00

17 lutego 2015r., godz. 14:00:00

16 stycznia 2017r.,godz. 11:00:00

-
13.

Suma ubezpieczenia:

250.000 EURO na jedno zdarzenie

i 1.000.000 EURO na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

15 stycznia 2014r., godz. 14:00:00

-
14.

Informacje o zamiarze zaprzestania działalności:

- - -
15.

Informacja o likwidacji dostawcy wraz z datą:

- - -
16.

Informacja o upadłości dostawcy wraz z datą:

- - -
17.

Data wykreślenia z rejestru:

-

-

-
18.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

07 października 2016 r.,

-